Urednik

Share:

Održano stručno usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom EduCon d.o.o. iz Mostara, organiziralo je stručno usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi s područja Hercegbosanske županije.  Usavršavanje je održano u subotu, 9. studenog 2019. godine u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “NOVA NADA” u Tomislavgradu. Uz stručne suradnike i asistente u nastavi, na usavršavanju su bili prisutni i predstavnici resornog Ministarstva.

Predavači su bili:

Anita Krišto, mag. rehab. educ.,   iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada” Tomislavgrad,  koja je održala predavanje na temu:  “Stručni suradnici i asistenti – partneri u inkluziji”.

Nakon nje, Ivana Kujundžić, prof., voditeljica Županijskog stručnog vijeća za stručne suradnike – defektologe Splitsko-dalmatinske županije govorila je o učenicima s ADHD-om u redovnoj nastavi, dok je Suzana Blažević, dipl. def., Centar za rehabilitaciju “Mir”, Kaštel Novi, govorila o radu s djecom s autizmom.

Stručno usavršavanje ispunilo je očekivanja te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.

Share:

Pojašnjenje javnog poziva za dodjelu sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije je dana 29.10.2019.godine objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019.godinu na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „ Ostale potpore-sredstva za zaštitu okoliša“ iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – te u sastavu istoga i nove obrasce koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Ovim putem objavljujemo novi Excel obrazac financijskog pregleda projekta/programa, jer se u već objavljenom, zbog tehničkih problema, nije mogao ostvariti uvid  u kompletan prikaz kartica radnih listova u Excelu. Novi obrazac financijskog pregleda projekta možete preuzeti OVDJE.

Za sve eventualne dodatne informacije, Povjerenstvo imenovano za pripremu i provođenje postupka za dodjelu namjenskih sredstava doznačenih iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša u Proračun Hercegbosanske županije, svim potencijalnim korisnicima stoji na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati na broj telefona ili mail naveden u tekstu Javnog poziva.

 

Share:

Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da je Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 05. studenog 2019.godine, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Programom su definirane vrste proizvodnji koje se potiču, način ostvarivanja novčanih potpora  kao i rokovi za podnošenje zahtjeva sa propisanom dokumentacijom.

Potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za:

 

 

Redni

Broj

 

VRSTE

POTPORA

IZNOS U KM PO

JEDINICI MJERE

UKUPAN IZNOS POTPORE U

KM

1. Sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka 0,20 KM/l 500.000,00
2. Potpora proizvodnji ovčjeg mlijeka u sustavu otkupa 1,00 KM/l 80.000,00
3. Potpora proizvodnji kozjeg mlijeka u sustavu otkupa 0,50 KM/l 80.000,00
4. Sufinanciranje troškova ishrane osnovnog stada ovaca i koza 7,00 KM/grlu 40.000,00
5. Proizvodnja jagodičastog voća (malina i kupina) 0,25 KM/kg 20.000,00
6. Podizanje nasada jagodičastog i bobičastog voća (malina, kupina, borovnica i aronija) 400,00 KM/0,1 ha 4.000,00
7. Podizanje nasada lješnjaka 105,00 KM/0,1 ha 4.000,00
8. Podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka (trešnja, višnja, jabuka, kruška, šljiva) 400,00 KM/0,1 ha 5.000,00
9. Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica 5,00 KM/košnici 35.000,00
10. Uzgoj medonosnog bilja – facelije za potrebe pčelinje paše 150,00 KM/0,1 ha 5.000,00
11. Nabavka identifikacijskih pločica za označavanje košnica na području Hercegbosanske županije 3.000,00
12. Potpora izvozu sira 0,30 KM/kg 100.000,00
13. Potpora uvozu visokokvalitetnih mliječnih ovaca i ovnova pasmine Lacon 350,00 KM/grlu 30.000,00
14. Projekt “Domaće mlijeko na kućnom pragu” 20.000,00
15. Projekt “Domaća jaja na kućnom pragu” 30.000,00
16. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjavanja plotkinja 15.000,00
17. Sufinanciranje II faze pilot projekta „Kalcifikacija tla na području općine Kupres“ 12.000,00
18. Rezerva 17.000,00
UKUPNO 1.000.000,00

 

Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev ( Obrazac broj 1) za ostvarivanje prava na županijsku novčanu potporu i ostale obrasce (Obrazac broj 2 , Obrazac broj 3 i Obrazac broj 4 ) možete preuzeti OVDJE.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ili na broj telefona, 034/ 200-364.

Share:

U uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak o Programu gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč

Na području općine Glamoč oko 90 registriranih pravnih i fizičkih osoba na temelju potpisanih ugovora u zadnjih deset godina koristi 1800 hektara oraničnih površina. Ugovori su neki istekli u rujnu mjesecu ove godine i ako se ne usvoji Odluka o davanju suglasnosti na Program gospodarenja ovim zemljištem za 300.000,00 KM godišnje bit će siromašniji proračun općine Glamoč, a sredstva će izgubiti i županija, a posebice će biti u teškom položaju poljoprivrednici i tvrtke koji su uložili znatna sredstava u poljoprivrednu mehanizaciju. To su samo neke od činjenica koje su danas kazane na sastanku predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića s načelnikom općine Glamoč, Nebojšom Radivojšom, predsjednikom Općinskog vijeća Glamoča, Markom Damjanovićem, predsjednikom Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Glamočko polje“ Glamoč, Halila Dizdara i još nekolicine poljoprivrednih proizvođača iz te općine.

Ukoliko se ne donese spomenuta Odluka Glamoč ostaje bez strateške grane privređivanja od koje znatan broj ljudi u toj općini živi.

Sudionici sastanaka upoznati su da je resorni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Hercegbosanske županije nekoliko puta, iako je bila kompletna dokumentacija, povukao sa sjednica Vlade točku dnevnog reda Odluku od davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč.

Na kraju je prihvaćen prijedlog da se u rješavanje problema krene u razgovorima s odgovornom osobom i udruženjima iz ove oblasti kako bi na vrijeme bila usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč,što bi omogućilo na vrijeme potpisivanja ugovora prije početka proljetne sjetve sljedeće godine u toj općini.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Danas je Vlada Hercegbosanske županije na 69. sjednici nakon razmatranja Prijedloga donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2020.–2022. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.  Osnova za izradu DOP-a za razdoblje 2020.-2022. godina bile su Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022.godina, makroekonomske projekcije i pretpostavke za slijedeće srednjoročno razdoblje, kao i prioriteti Vlade Hercegbosanske županije i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu financijski okvir raspoloživih sredstava. Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2020. godini imati na raspolaganju ukupno 82.120.120,00 KM što je blago povećanje od 0,34% u odnosu na tekuću godinu. Očekuje se da će prihodi županije porasti na 83.390.000,00 KM u 2021. godini i 85.070.000,00 KM u 2020. godini.

U daljnjem dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM. Svrha programa je nastaviti započete i otvoriti nove procese u poljoprivrednom sektoru s ciljem ostvarivanja: povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje, zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima, opskrba prehrambene industrije sirovinama i stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda. Donesen je Zaključak nakon temeljite rasprave i analize da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u ovaj Program ugradi sve usvojene prijedloge ministara na sjednici Vlade Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost na prijedlog izmjena Odluke o osnivanju posebnih lovišta na području Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 80/12) u dijelu koji se odnosi na granice posebnog lovišta „HRBLJINA-KUJAČA“ na način da se iz predmetnog lovišta izuzme koncesijski prostor koji je planiran za izgradnju vjetroparka ŠKADIMOVAC u Glamoču.

Preostale predviđene točke Dnevnog reda s današnje sjednice bit će razmatrane u nastavku sjednice.

Share:

Zimsko održavanje cesta u Hercegbosanskoj županiji

Uprava za ceste Hercegbosanske županije je u listopadu 2019. godine, a nakon uspješno okončanog otvorenog postupka javne nabave, sklopila Ugovor s poduzećem Livnoputovi d.o.o. Livno o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2019./2020. godina.

Vrijednost radova zimskog održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2019./2020. godina sukladno zaključenom ugovoru iznosi 666.174,60 konvertibilnih maraka.

Share:

Svečano obilježena 25. obljetnica oslobođenja Kupresa

U povodu obilježavanja 25. obljetnice oslobođenja Kupresa i Dana Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata HR HB jučer je u Kupresu održana svečanost koja je počela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule na spomen obilježjima Suho polje, Kupreško polje i na spomen obilježju poginulim vukovarcima. Vijence su položili i upalili svijeće predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić i ministri u Vladi Petar Galić, Darinko Mihaljević i Stipan Šarac, među ostalim, i udruge iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije, Vukovara i drugih mjesta Republike Hrvatske i općina Hercegbosanske županije.

Potom je služena sveta misa zadušnica za pripadnike HVO-a i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata HR HB u crkvi Svete Obitelji Kupres. U prepunoj crkvi misu zadušnicu uz koncelebraciju više svećenika, predvodio je mons. Tomo Vukšić, vojni biskup ordinarij u Bosni i Hercegovini. Po završetku mise zadušnice položeni su vijenci i upaljene svijeće na križu ispred crkve Svete Obitelji Kupres u znak sjećanja na poginule Hrvate u Drugom svjetskom ratu.

Svečanom obilježavanju  nazočilo je i visoko izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora koje je predvodio dr. Dragan Čović, predsjednik HNS-a i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,  zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto uz dužnosnike zakonodavne i izvršne vlasti svih razina u BiH.

Nakon mise održan je svečani pobjednički mimohod branitelja kroz grad uz pratnju I. benda orkestra OS BiH. Na kraju programa održana je svečana Akademija u povodu Dana oslobođenja Kupresa u Hrvatskom domu kulture Kupres.

 1. obljetnicu oslobođenja Kupresa organizirale su Udruge proistekle iz Domovinskog rata općine Kupres, Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata HR HB i Općina Kupres, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora (HNS).

 

 

 

 

Share:

Dnevni red 69. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U utorak, 5. studenog 2019. godine u 9 sati održat će se 69. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 68. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-e za period 2020. – 2022. godina;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč;
 4. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalne potpore „Kapitalne potpore općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Projekta adrenalinski park „MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „Miši-Trumača“ na području općine Livno;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencioniranju linije javnog prijevoza za 2019. godinu i prijedloga Aneksa Ugovoru;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanje financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2019. godine (Livno, Tomislavgrad, Drvar);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna HBŽ za 2019. godinu;
 12. Razmatranje Izvješća rada Povjerenstva Programa javnih investicija Hercegbosanske županije;
 13. Razmatranje Konačnog izvješća o provedbi projekta CAN;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju dodatnih sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovna škola Drvar, a koji je uključen u projekt „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2019. godinu;
 15. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar
 17. Razmatranje Prijedloga rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova UV ZZO HBŽ;
 18. Razmatranje Prijedloga Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije za period od 2019.-2020. godine;
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih
  sredstva iz tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 21. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode- olujna bura u općini Tomislavgrad;
 22. Razmatranje prijedloga Odluke o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu Regija Europe ( u daljem tekstu IRE);
 23. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj – ILDP III“ – uplata II. dijela sufinanciranja projekta;
 24. Tekuća pitanja

 

 

 

Share:

Potpisan Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola Hercegbosanske županije za školsku 2019.-2020. godinu

Danas, 31. listopada 2019. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu upriličeno je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola Hercegbosanske županije za školsku 2019.-2020. godinu u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM sukladno podacima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petar Galić potpisao je s gradonačelnikom Livna i načelnicima općina Hercegbosanske županije poseban Ugovor o pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava kojim su pobliže regulirana prava i obveze ugovornih strana.

Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za tekuću školsku godinu u spomenutom iznosu  donijela je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 25. listopada 2019. godine.