• Zakon o privatizaciji poduzeća Službene novine F BiH, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06, 4/09.
  • Zakon o privatizaciji poduzeća neslužbeni prečišćeni tekst APF
  • Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (prečišćeni tekst) Službene novine F BiH, br. 28/05, 53/07, 76/09.
  • Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine F BiH, br. 52/09 , 5/11.
  • Zakon o Agenciji za privatizaciju u Hercegbosanskoj županiji Narodne novine HBŽ, br. 2/98