Zahtjev za odobravanje akreditacije za područje rada LI 2. (fizikalno kemijska-ispitivanja) – podpodručje LI 2.1. (hrana) kao i područje rada LI 3. (mikrobiološka ispitivanja) – podpodručje LI 3.8. (mikrobiologija lanca hrane) podnesen je Institutu za akreditiranje BiH dana 30.12.2020. godine. Nakon ocjenjivanja na licu mjesta 11.2. i 12.2.2021. godine i uklanjanja utvrđenih neusuglašenosti, rješenjem broj UP1-05-44-1-121-23/20 od 4.5.2021. godine Zavodu za hranu i veterinarstvo odobrena je akreditacija za zahtjevano područje rada.

Pripreme za akreditaciju započele su u kolovozu 2018. godine organiziranjem i provođenjem prve edukacije na kojoj je osoblje Zavoda upoznato sa zahtjevima i principima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018  (Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracijskih laboratorija) Instituta za standardizaciju BiH (BAS). U nepune tri godine za akreditaciju je pripremljen veći broj metoda iz raznih područja sukladno BAS/ISO standardima, od kojih je 13 metoda iz podpodručja LI 2.1 i LI 3.8. (fizikalno kemijska-ispitivanja sirovog mlijeka i mikrobiologija lanca hrane) akreditirano u skladu sa BATA dokumentom OD-07-40. Ovih dana slijedi i podnošenje zahtjeva za proširenje akreditacije na nova područja i podpodručja rada (LI 3.3. voda i LI 4 Ispitivanja u veterinarstvu – LI 4.1 Serologija), a u narednom periodu i na nove metode iz podpodručja LI 2.1. (fizikalno kemijska-ispitivanja vode, hrane i hrane za životinje).

Iako Zavod još od svibnja prošle godine, nakon dobivanja potrebnih ovlaštenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, provodi mikrobiološke analize i analize sirovog mlijeka, završetkom postupka akreditacije po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018, uspostavljeni su suvremeni na europskom tržištu konkurentni laboratoriji i akreditirane metode mikrobioloških ispitivanja namirnica, hrane za životinje, brisova opreme, pribora, ruku i drugih površina u kontaktu s hranom, te metode fizikalno-kemijskih ispitivanja i ispitivanja higijenske ispravnosti sirovog mlijeka.

Iz Zavoda ističu da odobrena akreditacija predstavlja potvrdu o ispunjavanju zahtjeva norme BAS EN ISO/ IEC 17025:2018, a pokriva sve aspekte rada u laboratorijima, od postupanja s dokumentacijom, osposobljenosti osoblja, specifikacija i umjeravanja opreme, provođenja ispitnih metoda do konačnih rezultata ispitivanja.  Akreditacija pojedinih metoda ispitivanja prema normama pripadajućih standarda BAS/ISO potvrda je da su metode standardne, verificirane (validirane), da je svaki korak u izvođenju metoda sljediv i kontroliran, te da je uspješno provedeno međulaboratorijsko usporedno testiranje (Proficiency test).

Uspješno završen postupak akreditacije nesumnjivo je dokaz i potvrda kvalitete vršenja usluga Zavoda za hranu i veterinarstvo, te donosi niz prednosti  kako za Zavod tako i za korisnike usluga Zavoda, posebno: povećanje povjerenja korisnika u kvalitetu usluga i rezultate ispitivanja; priznavanje rezultata ispitivanja, odnosno valjanost i prihvaćanje izvješća o ispitivanjima ne samo na nacionalnoj nego i na međunarodnoj razini; bolja konkurentnost laboratorija na tržištu i osiguravanje većeg broja korisnika laboratorijskih usluga; međulaboratorijska suradnja; učinkovito upravljanje laboratorijima, olakšano sustavno praćenje njihovog rada i utvrđivanje potrebnih poboljšanja.

Akreditacija omogućuje dalje unapređivanje i razvoj laboratorijskih usluga kako na području javnog zdravstva i sigurnosti hrane tako i na području veterinarske medicine, a sve u cilju doprinosa razvoju poljoprivrede, posebno stočarstva i mljekarstva, na području Hercegbosanske županije, putem kontrole i praćenja kvalitete i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih proizvoda i kontrole i praćenja zdravstvenog stanja životinja kroz laboratorijsku dijagnostiku, zbog čega je Zavod za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije primarno i osnovan.