Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima-pripravnici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.280.000,00 KM. Od ovog iznosa 970.000,00 KM osigurano je iz Proračuna Hercegbosanske županije, a 310.000,00 KM od Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH. Sredstva iz ove Odluke mogu se koristiti samo za utvrđenu namjenu sukladno odredbama Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije u 2019. godini koji su primljeni po Planu prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018 godinu od 7. lipnja 2018. godine (ukupno 60 vježbenika) objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 6/18 Zaključka broj: 01-02-120-3/18 objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 8/18 i za vježbenike po aktu od strane Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije od 6. veljače 2019. godine po kojem su usvojene žalbe vježbenika u Hercegbosanskoj županiji (ukupno njih 28).

Vlada je razmotrila i donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate pojedincima – Porodiljni dopust, ostale isplate pojedincima – Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 4.830.000,00 KM.

Također, nakon razmatranja donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana i Transfer udrugama Crveni križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 40.000,00 KM.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 50.000,00 KM.

Vlada je razmotrila prijedlog i donijela Odluku o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za korištenje sredstava „Tekuće rezerve“ i obrazac za dodjelu sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava MUP-a Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.351.720,00 KM. Ova sredstva prema Programu bit će utrošena za kapitalne izdatke i izdatke za materijal i usluge.

U dijelu sjednice razmotren je prijedlog za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za uposlenike MUP-a Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja donesen je Zaključak kojim je imenovano Povjerenstvo Vlade Hercegbosanske županije koje će u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u 9 sati u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održati sastanak sa Sindikatom MUP-a i razgovarati o svim pitanjima.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana – Crveni križ Hercegbosanske županije za 2018. godinu, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“ za 2018. godinu, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ za 2018. godinu i Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Podnesena je na sjednici i primljena k znanju informacija za izradu DOP – a Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022. godine.