Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine usvojila je prijedlog Rješenja kojim se imenuju članovi privremenog Žalbenog vijeća Hercegbosanske županije. Žalbeno vijeće je Vladino tijelo, koje je sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/14 i 5/16) nadležno da odlučuje po žalbama kada je to ovim zakonom određeno.

Žalbenom vijeću, čiji puni period imenovanja (saziv) iznosi pet godina istekao je mandat, odnosno period imenovanja, a kako bi se imenovao novi saziv na puni period imenovanja potrebno je raspisati i provesti javni natječaj. Zbog velikog broja zaprimljenih predmeta, a sukladno podzakonskim propisima, Vlada Hercegbosanske županije imenovala je privremeno Žalbeno vijeće od tri člana na period od šest mjeseci, te bi do isteka tog perioda trebao biti raspisan, objavljen i proveden Javni natječaj za imenovanje Žalbenog vijeća Hercegbosanske županije na puni period od pet godina.