Vlada Hercegbosanske županije je danas 27. svibnja 2021. godine na svojoj 14. sjednici jednoglasno donijela Odluku o osnivanju radnog tijela koje će izvršiti reviziju dodijeljenih koncesija, koncesijskih postupaka i postupaka u tijeku, kao i svih onih akata Vlade Hercegbosanske županije, drugih tijela, pravnih i fizičkih osoba sudionika koncesijskih postupaka ( koncesora, koncesionara, povjerenstva za koncesije i drugih ).

Pod revizijom kao radnim zadatkom radnog tijela Vlade Hercegbosanske županije podrazumijeva se:

  • razmatranje i provedba analize i ocjene pojedinačnih koncesijskih predmeta, kao i područja koncesije u Hercegbosanskoj županiji u cjelini,
  • utvrđivanje pravnog i činjeničnog stanja, uključujući ali ne ograničavajući se i na financijsko stanje, prijenose koncesija i udjela, naznaku o stanju eventualnih upravnih, parničnih, prekršajnih, kaznenih ili drugih postupaka,
  • davanje mišljenja o utvrđenom stanju,
  • davanje prijedloga i mjera za poboljšanje stanja, korigiranje ili sprječavanje eventualnog nastanka štetnih posljedica.

Zbog aktualnih potreba i trenutnog stvarnog stanja na terenu radnom tijelu nalaže se, promptni rad na koncesijskom predmetu ”Lara Natural” d.o.o.. Koncesionar ”Lara Natural” d.o.o. će privremeno ( do okončanja poslova i zadatka radnog tijela ) obustaviti sve aktivnosti pokrenute za hidro-geološko istraživanje u Livnu, a zadužuje se i nalaže Upravi za inspekcijske poslove HBŽ nadzor nad provedbom privremene obustave radova.