Na danas održanoj 82. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila Rebalans proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 81.621.789,00 KM, što predstavlja smanjenje za 2,99% u odnosu na Proračun za 2020. godinu. Isto tako usvojen je i prijedlog Zakona o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu koji će zajedno s Rebalansom proračuna za 2020. godinu biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrano je i Izvješće Županijskog javnog pravobraniteljstva za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine koje će biti upućeno na daljnje postupanje u Skupštini Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Drvar.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o odobravanju implementacije projekta Healthy Eating Pree Schools Children- HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece). Prema toj Odluci odobrava se Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ implementacija projekta naziva Healthy Eating Pree Schools Children – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece), sufinanciranog iz programa Interreg IPA Programa za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina –Crna Gora 2014.-2020. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je donijela Odluku o odobravanju implementacije projekta Improving Laboratory and Diagnosis Operational System – LAB-OP (Unaprjeđenje operativnog sustava laboratorijske dijagnostike), prema kojom se  Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ odobrava implementacija projekta naziva Improving Laboratory and Diagnosis Operational System – LAB-OP (Unaprjeđenje operativnog sustava laboratorijske dijagnostike), sufinanciranog iz programa Interreg IPA Program za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva HBŽ donesena je Odluka o provedbi projekta „Podrška ženskom odgovornom poduzetništvu“ – BIHUB sufinanciranog iz Programa međunarodne razvojne suradnje Republike Slovenije preko Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije. Cilj ovog Projekta je osposobljavanje, primarno žena, ali i muškaraca, za ulazak u poduzetničke vode i pokretanje start-up tvrtki, te saniranje posljedica po ekonomiju, koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Nakon razmatranja donesena je i Odluka o provedbi projekta „Osnaženi zajedno ka EU“ od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu koji za cilj ima doprinos izgradnji i jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta i ispunjavanje obaveza iz procesa europskih integracija.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ, na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Ostale potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 25.000,00 KM. Raspodjela sredstava iz ove Odluke realizirat će se za nabavku besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda u školskoj 2020./2021. godini.

Vlada je donijela Odluku o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama kojom udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije za školsku 2019./2020. godinu, ostaju u uporabi za školsku 2020./2021. godinu.

Primljeno je k znanju i Izvješće o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o produženju Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje kojom se ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa daje suglasnost za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg  obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH, Županijskim odborom HBŽ i Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije na period do 1. listopada 2020. godine. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma za produženje roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ na period do 30. rujna 2020. godine.

Na kraju sjednice Vlada je primila k znanju Informaciju o otpadu na području općina Drvar i Bosansko Grahovo.