Na održanoj 86. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila prijedlog Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječanja do 31. ožujka 2021. godine, te istu uputila u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje. Privremeno financiranje HBŽ utvrđeno je u iznosu od 15.960.000,00 KM, a iznos od 500.000,00 KM koristiti će se za otplatu dospjele glavnice i kamate po kreditima Hercegbosanske županije u prvom tromjesečju 2021. godine.
Donesena je Odluka odavanju suglasnosti na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2021. godini, Odluka o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2021. godinu u iznosu od 595,80 KM (neto 411,10) i Odluka o visini novčane naknade za prehranu tijekom rada – toplog obroka za fiskalnu 2021. godinu u visini od 9,00 KM.
Na sjednici je razmatran i usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujana 2020 godine.

Tijekom sjednice donesen je  Zaključak kojim se prihvaća Mišljenje Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, predlagatelja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije, Ivanu Joziću za potpisivanje Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza glede uspostave karantene na području Hercegbosanske županije u uvjetima važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o plaćanju Ugovora o izvođenju građevinskih radova za osposobljavanje i adaptaciju prostora kojom se odobravaju financijska sredstva iz Tekuće pričuve u iznosu od 381.771,59 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu plaćanja Ugovora o izvođenju građevinskih radova za osposobljavanje i adaptaciju prostora na drugom katu objekta Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu u svrhu osposobljavanja prostora za izolaciju i liječenje osobama od zarazne bolesti COVID-19.

Jednoglasno je utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2021. godinu i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu te će isti biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Gorskoj službi spašavanja Stanici Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM za nabavu opreme, obuke i ostale troškove proizišle iz djelatnosti Gorske službe spašavanja (GSS HBŽ), Odluku  o odobravanju sredstava Upravi civilne zaštite HBŽ za svrhu plaćanja troškova nastalih proglašenjem stanja uzrokovanog opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području HBŽ i Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2020. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije u iznosu od 36.000,00 KM. Sredstva su isključivo namjenjena za pružanje materijalne pomoći za organiziranje vatrogastva, materijalno opremanje, obuku i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi u svim općinama na području Hercegbosanske županije.

Vlada je primila k znanju Izvješće o provedbi projekta Minatura.