IMG_8319Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici razmatrala je Prednacrt Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine. To je strateški dokument koji sadrži utvrđene prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Hercegbosanske županije uzimajući u obzir sve njegove dimenzije: gospodarsku, društvenu, okolišnu i prostornu. Strategija razvoja izrađena je uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja( ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih Naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini. Podržan je Prednacrt Strategije razvoja koji će u formi Nacrta biti upućen u skupštinsku proceduru.

Podržan je nakon razmatranja Nacrt Zakona o građenju Hercegbosanske županije koji će u formi Prijedloga biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije u razdoblju od siječnja do rujna 2015. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije u vremenu od siječnja do rujna 2015. godine iznose 45.130.085,00 KM, a izvršeni su sa 60,72% u odnosu na plan Proračuna 2015. godine i manji su za 5,45 % u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. U tom vremenu ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije izvršeni su sa 59,43% u odnosu na plan Proračuna i veći su za 0,47% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prošle godine. Ukupno raspoloživa Tekuća pričuva za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine iznosi 450.000,00 KM što je 75% od Proračunom predviđene pričuve. Ukupno korištena pričuva u spomenutom razdoblju iznosi 41,47% od operativne raspoložive pričuve.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku i o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2015. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije. Prema toj Odluci 36.000,00 KM u jednakom iznosu raspodijeljena su na 6 općina Hercegbosanske županije.

Na temelju dopisa Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije 10.000,00 KM, koja su ranije bila odobrena za nabavu cjepiva protiv gripe u sezoni 2015.-2016. godine, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu financiranja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije i nabave seruma protiv zmijskog otrova za 2016. godinu. Naime na Javni poziv za nabavu cjepiva protiv gripe  u Hercegbosanskoj županiji javio se zanemariv broj farmaceutskih kuća tako da je svega 100 doza cjepiva protiv gripe bilo ponuđeno Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije što je nedostatno za 6 općina Hercegbosanske županije i dovelo bi do nesporazuma.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju Središnjeg popisnog Povjerenstva Hercegbosanske županije i Odluku o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije.

Vlada je utvrdila Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno i uputila ga u Skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu stručnog Povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog podrijetla i donijela Rješenje o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“. Prema kriterijima 500.000,00 KM sredstava raspodijeljeno je za programe – projekte zdravstvenih ustanova zašto je bio raspisan i Javni poziv.

Vlada je na sjednici donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Sredstva prema ovoj Odluci dobile su općine: Tomislavgrad 115.488,00 KM, Kupres 25.027,20 KM, Glamoč 6.336,00 KM i Bosansko Grahovo 2.707,20 KM. Sredstva za realizaciju ovog Programa predviđena su u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu u iznosu od 290.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 5.000,00 KM. Naime donesenom Odlukom Vlada Hercegbosanske županije neće ove godine organizirati Božićni i Novogodišnji domjenak tako da će  sredstva u iznosu od 4.000,00 KM bit raspodijeljena dječjim vrtićima u Hercegbosanskoj županiji, a 1.000,00 KM će biti osigurano za nabavu igračaka i drugih potrepština djeci s posebnim potrebama.