Nakon razmatranja prednacrta Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegbosanskoj županiji koji će biti poslan u Skupštinu HBŽ na daljnje postupanje. Ovim Zakonom uređuje se, među ostalim, porez na promet nekretnina u HBŽ, predmet oporezivanja, prihodi od poreza, obveznik poreza, osnovica poreza, procjena prometne vrijednosti nekretnine, porezna stopa, naplata porezne obveze, porezna oslobođenja i druga pitanja u vezi s porezom na promet nekretnina.

Jednoglasno je donijeta Odluka o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2022.-2024. godine.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju utemeljenih Odlukom o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije.

Donošenjem Odluke Vlada je dala suglasnost na provedbu Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ u iznosu od 25.000,00 KM. Raspodjela sredstava iz ove Odluke realizirat će se sukladno dostavljenim podatcima od strane općinskih službi mjerodavnih za poslove socijalne skrbi i Naputku o načinu i ostvarivanju prava na obvezno zdravstveno osiguranje učenika za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama i studenata na višim i visokim školama te fakultetima, a koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu kao i potpisanim Sporazumom između Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ s jedne strane i općinskih službi s područja HBŽ mjerodavnih za poslove socijalne skrbi s druge strane od lipnja 2011. godine.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti Srednjoj školi Tin Ujević iz Glamoča za obnovu fasade zgrade navedene škole u iznosu od 21.000,00 KM utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.