Na početku današnje sjednice Vlada je razmatrala i donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška „Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“, utvrđenog Proračunom HBŽ za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 350.000,00 KM. Usporedno s tim donesen je Plan prijema vježbenika srednje stručne spreme IV stupanj (SSS). Sukladno ovom Planu Vlada Hercegbosanske županije putem Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih planira u 2021. godini primiti ukupno 20 vježbenika srednje školske spreme. Vlada je donijela i Plan prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2021. godinu. Ovim Planom Vlada Hercegbosanske županije planira u 2021. godini u tijela državne službe Hercegbosanske županije primiti ukupno 50 vježbenika sa visokom stručnom spremom radi obavljanja vježbeničkog staža.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o razrješenju članova školskih odbora: Gimnazije Livno, Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada i SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića iz Livna te donijela Odluku o imenovanju školskih odbora navedenih ustanova.

Vlada je dala suglasnost na programe utroška sredstava iz tekućih potpora za kulturu i za šport za 2021. godinu, te time Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ odobrila raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2021. godinu u iznosu od 100.000,00 KM i raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i programa iz oblasti športa za 2021. godinu u iznosu od 250.000,00 KM.

Jednoglasno je donijeta Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u iznosu od 30.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava za poziciju „Potpore vjerskim zajednicama“ (Medžilis Islamske zajednice, Pravoslavna crkva i Katolička crkva) u iznosu od 100.000,00 KM koje će se izvršiti na temelju javnog poziva. Ovime je Vlada dala suglasnost na Program utroška sredstava na poziciji „Potpore vjerskim zajednicama“.

Vlada je dala suglasnost Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ za utrošak kapitalnih sredstava u iznosu od 209.690,00 KM u svrhu nabavke laboratorijskog informacijskog sustava (LIS) u okviru projekta LAB OP. Nabavka opreme za laboratorijski informacijski sustav (LIS) je najznačajnija aktivnost projekta LABOP, a oprema će se transferirati Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“, domovima zdravlja, te Zavodu za zdravstveno osiguranje HBŽ.

U dijelu sjednice, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama –vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije. Potrebna sredstva za realizaciju ovog Programa predviđena su u iznosu od 800.000,00 KM, a bit će dodijeljena nakon objave Javnog poziva kojeg će provesti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Primljeno je k znanju Izvješće Ministarstva gospodarstva vezano za oblast koncesija za 2020. godinu, kao i Informacija o procesu izrade programa integriranja BiH u EU.

Dana je suglasnost o odobravanju financijskih sredstava Općini Kupres, za troškove organizacije tradicionalne manifestacije Dani kosidbe „Strljanica“ u iznosu od 5.000,00KM. Također, donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 72.500,00 KM u svrhu potpore lokalnim medijima (Radio Kupres, Tomislavgrad, Drvar, Livno) i Radioteleviziji Herceg-Bosne.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.219, 50 KM iz tekuće pričuve Stručnim službama Vlade HBŽ u svrhu plaćanja računa reprezentacije, odnosno dijela troškova prigodom posjete predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića Gradu Livnu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Vlada je donijela odluke o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 7.000,00 KM iz Tekuće rezerve Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu u svrhu sufinanciranja odlaska članova Taekwondo kluba Magone na Europsko kadetsko i U21 prvenstvo u Estoniju i 20.000,00 KM iz Tekuće rezerve Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu u svrhu novčane pomoći HNK „Tomislav“ iz Tomislavgrada zbog povećanih troškova nastalih ulaskom u 1. ligu Federacije BiH.

Na koncu sjednice Vlada je donijela Zaključak da je u koncesijskom predmetu „DžE-CO“ d.o.o. Livno te „Lara Natural“ d.o.o. Livno, kao i u vezanom postupku hidro-geološkog istraživanja utvrđen niz bitnih nepravilnosti i nedostataka, te zbog toga nalaže Ministarstvu gospodarstva HBŽ da predmetne postupke hidro-geoloških istraživanja i koncesije obnovi u skladu sa zakonom i drugim adekvatnim propisima, pri čemu će osobno imati u vidu provedbu javne i stručne rasprave, kao i ishođenje relevantne dokumentacije. Obnova postupka podrazumijeva, ali se ne ograničava na: novu lokaciju bušotine u skladu s pozitivnim propisima (vodeći računa o propisanoj udaljenosti od naselja, postojećim vodocrpilištima, infrastrukturnim objektima i drugo ovdje izričito nenavedeno) te kroz definiranu proceduru ishođenja dozvola, odobrenja i suglasnosti koje su kao takve normirane pozitivnim propisima.