Na sjednici održanoj 30. srpanja 2021. godine Vlada Hercegbosanske županije donijela je Plan prijema vježbenika srednje stručne spreme IV stupanj (SSS) i Plan prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2021. godinu koji će biti raspoređeni u tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji i drugim tijelima i službama iz članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Prijem vježbenika srednje stručne spreme, temeljem javnog oglasa provesti će Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, a prijem vježbenika visoke stručne spreme provesti će Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ i Agencija za državnu službu Odjeljenje u Livnu svatko u okviru svojih mjerodavnosti.

Plan prijema vježbenika srednje stručne spreme možete preuzeti OVDJE

Plan prijema vježbenika visoke stručne spreme možete preuzeti OVDJE