Na sastanku koji je Županijsko ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, održalo dana 18.06.2014.godine u zgradi Vlade sa predstavnicima Županijske udruge poljoprivrednih proizvođača i veterinarskih organizacija sa područja općine Livno, a vezano za podnošenje potrebne veterinarsko zdravstvene dokumentacije za ostvarivanje poticaja u mljekarskoj proizvodnji, doneseni  su sljedeći zaključci:

 

–         U narednih 15 dana slijedi dijagnostičko ispitivanje mliječnih goveda na propisane zarazne bolesti u svrhu izdavanja potvrde o zdravstvenom stanju – obrazac  A17,  koju su svi poljoprivredni proizvođači koji su aplicirali za federalni poticaj za proizvodnju mlijeka dužni predati županijskom ministarstvu poljoprivrede putem registriranih otkupljivača / prerađivača mlijeka u što kraćem roku, kako bi Županijsko ministarstvo moglo izvršiti obradu zahtjeva te iste proslijediti Federalnom ministarstvu poljoprivrede.

–         Proizvođačima  mlijeka koji imaju 4 i više goveda starijih od 12 mjeseci  namijenjenih  proizvodnji mlijeka za javnu potrošnju, ispitivanje životinja na zarazne bolesti (brucelozu i tuberkulozu)  financirati će se iz Federalnog proračuna, dok će troškove  izlaska veterinara, kliničkog pregleda i kontrole zdravlja vimena  snositi vlasnici u iznosu od 15 KM po grlu, uz napomenu da su Federalnim programom obuhvaćena samo grla koja su uredno obilježena i za koje vlasnik ima putovnicu za životinje.

–         Proizvođači mlijeka za javnu potrošnju koji imaju do 3 mliječna goveda nisu obuhvaćeni Federalnim programom, te su dužni  sami  financirati ispitivanje životinja na brucelozu i tuberkulozu kao i troškove izlaska veterinara, kliničkog pregleda i kontrole zdravlja vimena,  u iznosu od 35 KM po grlu.

–         Tijekom provedbe ispitivanja mliječnih goveda na brucelozu i tuberkulozu vlasnici životinja dužni su ispitati na ove bolesti i ostale životinje na svom gospodarstvu, i to na brucelozu sva goveda starija od 12 mjeseci a na tuberkulozu sva goveda starija od 6 tjedana, uz napomenu da će sami financirati provedbu ovih mjera kod navedenih životinja.