Danas je na 7. sjednici Vlade Hercegbosanske županije utvrđen prijedlog Proračuna HBŽ za 2021. godinu u kojem ukupni prihodi i primitci iznose 84.969,559 KM i istovjetni su rashodima i izdatcima. Utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna HBŽ za tekuću godinu koji će zajedno s prijedlogom Proračuna biti upućen u daljnju proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju članova županijskog Stožera civilne zaštite kojim se članovi županijskog Stožera civilne zaštite razrješuju dužnosti na koju su imenovani Rješenjem Vlade broj : 01-02-35-2/17 od 6. srpnja 2017. godine i Rješenje o imenovanju županijskog Stožera civilne zaštite na čelu s predsjednikom Vlade HBŽ, Ivanom Vukadinom kao zapovjednikom županijskog Stožera civilne zaštite.

U dijelu sjednice donesen je Zaključak o pozitivnom mišljenju na Nacrt Sporazuma o suradnji u oblasti kulture, nauke, rada i socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i informiranja između Bosne i Hercegovine i Republike Libanon.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije na razdoblje od 3 mjeseca.

Također, nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja „Livanjsko“. Ovom Odlukom se izdvajaju iz šumsko – gospodarskog područja “Livanjsko”, gospodarska jedinica “Tribanj – Tušnica”, tri parcele šumskog zemljišta i prevode u građevinsko zemljište.  Parcele iz ove Odluke izdvajaju se u svrhu izgradnje tri objekta za apartmanski smještaj, što je sukladno s važećim planom parcelacije grada Livna.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Gordani Nakić da potpiše Aneks broj 3 Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje. Potpisivanjem ovog Sporazuma Zavod za odgoj i obrazovanje može normalno funkcionirati i financijski poslovati nakon dobivanja suglasnosti jednog od osnivača ukoliko raspolaže potrebnim financijskim sredstvima  do dobivanja suglasnosti svih osnivača.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave HBŽ, Vlada je razmatrala i utvrdila Odluku kojom se Ankica Sliško iz Tomislavgrada predlaže za Županijskog javnog pravobranitelja u Županijskom javnom pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije. Utvrđena Odluka upućuje se u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.