Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin danas je u Švicarskoj potpisao Memorandum o razumijevanju s gospodarskim društvom Zero Emissions Ag (ZE). Uz predsjednika Vlade Hercegbosanske županije na potpisivanju su bili prisutni i predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije, Jozo Ćosić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Božo Perić.

Gospodarsko društvo Zero Emissions Ag ima za cilj razviti, izraditi i upravljati ekosustavom za obnovljive energije, gdje se ponuda i potražnja za ekološki prihvatljivim energijama kombinira na jednom mjestu-„Ekološko-energetsko-tehnološka zona ili GET-Zona“

Nakon potpisivanja Memoranduma dugoročna i strateška suradnja GET-zona između Vlade Hercegbosanske županije i ZE-a bit će dogovorena i izvršena u obliku obvezujućeg sporazuma članova društva. Vlada će sporazumom postati vlasnik 10% temeljnog kapitala GET Holdinga.

ZE ovim memorandumom pristaje osnovati i registrirati GET Holding i GET SPV i osigurati dovoljno početnih sredstava za ovu fazu, osigurati obvezu za financiranje maksimalnog iznosa od 50 milijuna EUR, čiji točan iznos će se utvrditi sporazumom.

Potpisom Memoranduma stvoreni su preduvjeti kojim Zero Emissions Ag pristaje osnovati i registrirati GET-Holding i GET-zone. GET-zone će biti podijeljene u tri djela.

Prvi dio (zajedničkim imenom GET-SPV) će biti „GET Wind“-koji se odnosi na inženjering, nabavu, izgradnju i rad vjetroparkovaplaniranog kapaciteta oko 800 MW.

Drugi dio „GET Hydro“ odnosi se na izgradnju hidroelektrane s akumulacijskim pumpama planiranog kapaciteta oko 1100 MW.

Treći dio „GET Farma servera“ je inženjering i planiranje Farme servera u kojoj je potpuno razvijena i spremna za izgradnju na naknadno utvrđenoj lokaciji.

Vlada Hercegbosanske županije će prema zakonu pružiti GET Holdingu informacije, stručnu pomoć i dokumente u svrhu pribavljanja svih potrebnih suglasnosti.