farmaPredstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva protekla su dva dana (10. i 11.veljače 2016.) u Livnu održali predavanja za farmere, vlasnike mliječnih goveda čije mlijeko je namijenjeno za javnu potrošnju.

Tijekom predavanja, čiji je cilj bio da se proizvođači sirovog mlijeka obuče kako na što jednostavniji način zadovoljiti propisane uvjeta kada je u pitanju domaća legislativa, ali i legislativa EU s obzirom na to da inspekcija za hranu i veterinarstvo Europske komisije dolazi polovicom idućeg mjeseca.

Ono što je najbitnije u proizvodnji sirovog mlijeka je da mlijeko potiče od zdrave životinje, to jest da se sukladno godišnjoj naredbi o obveznim mjerama koje je potrebito provesti u cilju zaštite životinja od zaraznih bolesti svake godine provode dijagnostika na brucelozu, tuberkulozu i leukozu. Nakon provedene dijagnostike na svim životinjama koje se nalaze na farmi, bez obzira da li se životinje nalaze u sustavu otkupa mlijeka ili ne, veterinarska stanica izdaje Potvrdu da su provedene obvezne mjere na toj farmi odnosno imanju. Da bi se mjere mogle provoditi životinje moraju biti obilježene i unesene u jedinstvenu bazu podataka, a vlasnik životinja na svom imanju mora voditi registar imanja u koji ažurira u svakom trenutku kod prodaje, teljenja ili uginuća životinje.

Ako na imanju postoje životinje kojima nedostaju ušne markice ili ako za neku životinju nedostaje pasoš, vlasnici imanja su obvezni obratiti se nadležnoj veterinarskoj stanici koja je vršila obilježavanje životinja na njihovom imanju.

Obveza farmera je da na imanju ima evidenciju o liječenju životinja koju popunjava veterinar koji liječi životinju i kojom dokazuje da ga je veterinar upoznao o trajanju karence upotrijebljenog lijeka, to jest vremenu za koje se mlijeko od te životinje ne smije stavljati u javnu potrošnju.

Tijekom predavanja, koje je organiziralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, farmerima je naznačeno da su oni odgovorni za svoj proizvod i da moraju provoditi laboratorijsko ispitivanje mlijeka dva puta mjesečno na mikroorganizme i jedanput mjesečno na somatske stanice. U slučaju da tijekom tri mjeseca imaju geometrijski prosjek koji je veći od propisanog za broj mikroorganizama 100.000 u jednom mililitru i broj somatskih stanica 400.000 u jednom mililitru, mljekara će takvog farmera skinuti s liste kooperanata a nadležni veterinarski inspektor će zabraniti isporuku sirovog mlijeka s te farme.

Svi proizvođači sirovog mlijeka moraju se obratiti nadležnom županijskom ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom da im izdaju Potvrdu o registraciji farme u kojoj će navesti broj životinja koje trenutno ima na imanju. Za ovo predavanje, odnosno obuku vlasnici mliječnih goveda u Livnu pokazali su veliki interes.