Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se na godišnjicu održavanja Konferencije o okolišu Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.), na kojoj je prihvaćen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ove godine obilježava se pod geslom „Slavimo biološku raznolikost“.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se kako bi se potakli građani na odgovorno ponašanje radi očuvanja planeta kroz aktivnu ulogu u održivom i ravnomjernom razvoju čime bi zaštitili naše okruženje od različitih izazova u okolišu s kojima se svijet danas suočava.

Biološka raznolikost je sveukupnost svih živućih organizama koji su sastavni dijelovi kopnenih, morskih i drugih vodenih ekosustava i ekoloških kompleksa te uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, te raznolikost između ekosustava. Danas, s milijun vrsta koje su suočene s izumiranjem nikada nije bilo važnije vrijeme za fokusiranje na biološku raznolikost.

Bosna i Hercegovina je po biološkoj raznolikosti među bogatijim europskim zemljama zahvaljujući svom specifičnom geografskom položaju, te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Velika raznolikost kopnenih, riječnih i podzemnih staništa rezultira bogatstvom vrsta i podvrsta.

Ovim putem želimo ukazati na vrijednosti kojima smo okruženi te istaknuti snagu i moć pojedinca i lokalne zajednice u rješavanju problema biološke raznolikosti. Nužno je da svi mi postanemo aktivni dionici održivog i ravnomjernog razvitka te preuzmemo odgovornost za očuvanje Planeta znajući da je uloga lokalnih zajednica ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve.

Imamo samo jednu zemlju i zato je trebamo čuvati za buduće generacije.

Sretan vam Svjetski dan zašite okoliša.