Danas je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije održana sastanak s predstavnicima Lovačkog saveza „Herceg-Bosne“, na kojem su nazočili predsjednik Lovačkog saveza „Herceg-Bosne“, Slavko Marin sa suradnicima i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegbosanske županije, Ivica Brešić sa suradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnom stanju u oblasti lovstva na području Hercegbosanske županije, te o daljnjoj suradnji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s Lovačkim savezom „Herceg-Bosne“.

Dogovoreno je na sastanku da se pokrene procedura donošenja Odluke o davanju lovišta na privremeno korištenje za lovnu 2015.-2016. godinu, te usuglašeni su stavovi o daljnjim koracima vezanim za implementaciju Zakona o lovstvu Federacije BiH i stvaranja preduvjeta za davanja lovišta na desetogodišnji zakup