Rješenje o imenovanju predstavnika u potkomisije za europske integracije