usluga stolariU skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08) ), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu sačinjen je Program sufinanciranja zapošljavanja 2016 (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM.

Federalni zavod za zapošljavanje realizira ovaj Program zajedno sa županijskim službama za zapošljavanje.

Javni poziv ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po županijama, a najdalje do 31.12.2016. godine.

Dodatne informacije o Programu možete dobiti putem telefona (033/562-900), e-mail adrese info@fzzz.ba, ili na stranici www.fzzz.ba .