Obuke iz oblasti europskih integracija namijenjene su, prije svega, državnim službenicima sa svih razina vlasti u BiH koji sudjeluju u procesu europskih integracija. Također, ove obuke su dostupne i svim drugim osobama koje imaju aktivnu ulogu u ovom procesu i koje u tom kontekstu trebaju savladati nove vještine i usvojiti bitna znanja. Prema dokumentu ,,Principi sustava obuke državnih službenika na razini BiH“, kojim je utvrđena podjela obuka i nadležnosti za njihovo provođenje, obuke iz oblasti europskih integracija spadaju u kategoriju tzv. cross cutting obuka (potrebne su svim institucijama, ali ne i svim zaposlenim u tim institucijama) i za njihovu realizaciju je zadužena Direkcija za europske integracije. Ove obuke se realiziraju s namjerom da osiguraju usvajanje znanja i vještina, nužnih za obavljanje poslova koji se odnose na proces europskih integracija BiH.

Obuke iz oblasti europskih integracija obuhvaćaju sljedeće oblasti:

  • Osnovna znanja o EU
  • Proces harmonizacije zakonodavstva
  • Programiranje, priprema i izrada projektnih zadataka
  • Soft skills obuke vezane za komunikaciju i suradnju s Europskom komisijom kroz redovne oblike suradnje
  • Vještine prevođenja u kontekstu EU integracija
  • Prijenos znanja i iskustava drugih zemalja o procesu pridruživanja i
  • Teme vezane uz specifične politike EU

Obuke za koje je nadležna Direkcija za europske integracije implementiraju se putem klasičnih i online obuka.
Plan realizacije obveznih obuka u oblasti europskih integracija za drugi kvartal 2016. godine.