Danas je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije održan sastanak resornog ministra Ilije Šljivića i njegovih suradnika s predstavnicima Općine Bosansko Grahovo, Draganom Vukobratom i Goranom Jovićem i predstavnikom gospodarskog društva „AGROPROMET GRAHOVO“ d.o.o. Bosansko Grahovo i gospodarskog društva „MP ENERGIJA“ d.o.o. Bosansko Grahovo, Ratkom Kartićem i njegovim suradnicima.

Na inicijativu gosp. Kartića na sastanku se razgovaralo o problemima vezanim uz plavljenje poljoprivrednog zemljišta koje je dano ovim gospodarskim društvima u zakup i mogućnostima rješavanja problema s kojima se susreću.

Gosp. Kartić predlaže da se uplaćena zakupnina za 2013. godinu u dijelu zakupa poljoprivrednog zemljišta prenese za zakupninu za 2014. godinu, da se izvrši izmjena Ugovora u smislu da se zakupnina ne plaća u godinama u kojima je onemogućena sjetva zbog plavljenja te da se za te godine produži rok zakupa.

Predstavnici Općine Bosansko Grahovo napominju kako je poznato da predmetno zemljište plavi svake godine u većoj ili manjoj mjeri te da se u tom slučaju zakupljeno zemljište može koristiti u neke druge poljoprivredne namjene kao što je sjetva drugih kultura, košnja livada i drugo.

Prijedlog resornog ministarstva je da se iz Ugovora pokušaju izdvojiti sve površine koje su najčešće pod vodom i koje su uglavnom ne mogu koristiti, a mišljenja su da bi se trebala razmotriti mogućnost formiranja zajedničkog povjerenstva koje bi obišlo zakupljenu površinu, utvrdilo stvarno stanje na terenu te u cilju toga ponudilo kvalitetno rješenje koje bi zadovoljilo obje strane potpisnice ovoga Ugovora.