Jučer je u prostorijama Vlade Hercegbosanske županije Federalno ministarstvo prostornog uređenja planiralo provesti javnu raspravu po predmetu Nacrta Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu način postupanja Federalnog ministarstva, odnosno samu organizaciju javne rasprave, koja je prije svega najavljena u Skupštini Hercegbosanske županije u Tomislavgradu, da bi se ista pokušala održati u zgradi Vlade u Livnu, kao i činjenice da se predmetna javna rasprava pokušala organizirati bez službenog stava Skupštine Hercegbosanske županije, bez službenog stava Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu Hercegbosanske županije, resornog ministarstva, kao i službenog stava općinskih vijeća s područja Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije opravdano smatra kako nisu bili ispunjeni uvjeti za održavanje rasprave shodno čemu je pozvala sve sudionike da istu i napuste. Tim i više jer se navedenim postupanjem Federalnog ministarstva na nezakonit način, odnosno kršenjem Ustava Federacije BiH ograničavaju i sužavaju ovlasti županija i općina. Kako su ovaj stav Vlade Hercegbosanske županije podržali između ostalih sudionika i službeni predstavnici općina Tomislavgrad, Kupres i Livno, utemeljeno i odlučno odbacujemo pokušaj nametanja bilo kakvih rješenja mimo službenih institucija Županije i Općina, kao i svake eventualne jednostrane zaključke glede iste javne rasprave i Nacrta Prostornog plana. Također pozivamo Federalno ministarstvo da uvažavajući odredbe Ustava F BiH, poštujući vladavinu prava i načelo zakonitosti, omoguće Hercegbosanskoj županiji i općinama u istoj ravnopravno sudjelovanje u kreiranju i provođenju konkretne problematike.