Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Branko Ivković danas je održao sastanak sa ravnateljem Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije dr. Antom Bakovićem i njegovim najbližim suradnicima. Sastanku je nazočio i dr. Ivan Cikojević, ravnatelj Županijske bolnice “Dr .fra Mihovil Sučić”.

Na sastanku se razgovaralo oko aktivnosti koje se poduzimaju od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje prema zdravstvenim ustanovama u Hercegbosanskoj županiji u vezi s dogovorom oko zaključivanja ugovora o poslovnoj suradnji za 2014. godinu. Proces dogovaranja treba završiti najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Ocijenjeno je da Zavod zdravstvenog osiguranja neće moći osigurati ukupna tražena sredstva od strane zdravstvenih ustanova za pružanje zdravstvenih usluga osiguranicima zavoda.

Zaključeno je da se u narednom periodu poduzmu, a da bi se smanjili uočeni problemi sljedeće aktivnosti:

– Potrebno je formirati stručno povjerenstvo koje će izvršiti dubinsko snimanje u svim zdravstvenim ustanovama u županiji, broja i kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, stručnog kadra sa kojim raspolažu zdravstvene ustanove, kao i praćenje tijekova financijskih sredstava koje su od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje doznačena zdravstvenim ustanovama.

– Utvrđeno stanje usporedi sa važećim standardima i normativima.

– Kroz zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama treba se maksimalno izaći u susret zahtjevima zdravstvenih ustanova, vodeći računa o raspoloživim sredstvima Zavoda za zdravstveno osiguranje.

– Najkasnije do kraja ožujka usvojiti novu listu lijekova Zavoda za zdravstveno osiguranje.

– Traži se od Županijske bolnice da prošiti lepezu pružanja usluga kao što su usluge na odjelu urologije, ortopedije, oftalmologije i psihijatrije, kako bi se smanjili troškovi liječenja u zdravstvenim ustanovama izvan Hercegbosanske županije.

– Zavod za zdravstveno osiguranje će pojačati mjere kontrole izdavanja lijekova na recept, potrošnje tih lijekova odnosno realizacija tih recepata u ugovornim ljekarnama Zavoda, te ukoliko se utvrde nepravilnosti odnosno odstupanja od propisanih standarda obavijeste nadležne institucije MUP-a i Tužiteljstva.

– Zavod će skupa sa resornim ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih poduzeti mjere kojima će se pojačati suradnja sa Poreznom upravom kako bi se osiguralo plaćanje uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Vlada Hercegbosanske županije pratit će realizaciju ovih zaključaka, a sa rezultatima provedbe zaključaka upoznat će Skupštinu Hercegbosanske županije.