(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Poziv na javnu raspravu

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije poziva svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o kemikalijama i Nacrtu zakona o biocidima, te da svoja mišljenja, sugestije, kritike i prijedloge šalju na adresu elektronske pošte Ministarstva: mrzssp@vladahbz.com ili dostave pismenim putem na adresu: Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Tekst Nacrta zakona o kemikalijama i Nacrta zakona o biocidima objavljuje se na Web stranicama Vlade Hercegbosanske županije http://www.vladahbz.com, te se time otvara javna rasprava.

Trajanje javne rasprave predviđeno je do 21. rujna 2013. godine. Svi komentari, prijedlozi i mišljenja bit će proslijeđeni Federalnom ministarstvu zdravstva koji je inicijator donošenja ovih Zakona.

Tekst Nacrta zakona o kemikalijama i Nacrta zakona o biocidima možete preuzeti sa web stranice Vlade Hercegbosanske županije u rubrici “DOKUMENTI” Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Nacrt zakona o kemikalijama možete preuzeti OVDJE. 
Nacrt zakona o biocidima možete preuzeti OVDJE.

About Author

Connect with Me: