Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u I kvartalu 2020. godine i poziva sve zainteresirane da se prijave. Obuke će se održati u Banja Luci, Zenici i Sarajevu na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18).

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku Direkcije za europske integracije:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22862&langTag=hr-HR