U okviru projekta Poticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH kojeg financira Ministarstvo za vanjske poslove Republike Slovenije, program Međunarodna razvojna suradnja Slovenije organizira dvodnevnu nacionalnu konferenciju Održivi turizam kao razvojni potencijal Bosne i Hercegovine koja će se održati u Hotelu Turist 98 u Jajcu 16. i 17. rujna 2019. godine.

Konferencija želi istaknuti važnost razvoja održivog turizma kao potencijal za odgovoran društveni i ekonomski razvoj BiH i potaknuti sudjelovanje i integraciju svih ključnih dionika, uključujući lokalno stanovništvo u stvaranju održivog turizma, lokalnih zajednica i razvoju novih inovativnih održivih praksi i destinacija.

Na konferenciji predstavit će se stručnjaci održivog turizma iz BiH i Slovenije, predstavnici državnih i županijskih institucija, javnih, vladinih i nevladinih organizacija, poduzetnice i poduzetnici aktivni u oblasti turizma u BiH i Sloveniji, te poticajna okruženja i dobre prakse.

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava sve zainteresirane da do 11. rujna, 2019. godine mogu potvrditi sudjelovanje na linku  bit.ly/konferencijabih.

Sve detaljnije informacije možete pronaći na web stranici http://civilnodrustvo.ba/resursni-centar/novosti/nvo-vijesti/konferencija-odr%C5%BEivi-turizam-kao-razvojni-potencijal-bih/