Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okolišat Hikmet Hodži, potpisao je  ugovore s 11 korisnika namjenskih sredstava, koji su ispunili uvijete i kriterije Javnog poziva provedenog od strane resornog Ministarstva u prosincu 2014. godine.
                                                   
Riječ je o sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH koja su namijenjena za rješavanje aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji koji se odnose na upravljanje krutim otpadom, adekvatno zbrinjavanje otpada i poboljšanje usluga prikupljanja otpada.

Sredstava su temeljem Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, raspodijeljena na 11 korisnika koji su ispunili tražene uvjete.

Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.

Na temelju Odluku o dopuni Odluke o Usvajanju programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele, primjena danas potpisanih ugovora započeti će usvajanjem Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu.