Danas je u uredu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u Hercegbosanskoj županiji za 2015./2016. godinu.

Navedeni Ugovor potpisan je s predstavnicima svih općina Hercegbosanske županije, a njime je predviđeno da će Ministarstvo dodijeliti sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola svim općinama na temelju Programa kojim su kao kriterij raspodjele previđeni podatci dobiveni od strane srednjih škola s područja Hercegbosanske županije o broju učenika koji koriste usluge prijevoza s imenom i prezimenom, adresom prebivališta i relacijom putovanja za svakog učenika poimenično.

Za ovu namjenu Ministarstvo je u Proračunu osiguralo sredstva u iznosu od 450.000,00 KM, a realizacija će ovisiti o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu.