Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između UN agencija u BiH, Vlade Hercegbosanske županije i općina u Hercegbosanskoj županiji u vezi s implementacijom projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji“ održano je jučer 4. ožujka u Drvaru.

Memorandum su potpisali predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Branko Ivković, predstavnici UN agencija ispred UNICEF-a Florence Bauer i UNDP-a Zahira Virani te načelnici općina Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča, Bosanskog Grahova i Drvara.

Potpisani program definira daljnje zajedničke aktivnosti u sektoru ruralnog i regionalnog razvoja, energetike i zaštite okoliša, socijalne uključenosti i demokratskog razvoja, pravde i sigurnosti, kao i Sporazum o sufinanciranju Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji financira Vlada Švicarske.

Projektima je predviđeno osiguravanje uvjeta za bolji život, poboljšanje socijalnih usluga i drugih oblika potpore ranjivih skupina, neki su od ciljeva ka stabilizaciji zajednica u Hercegbosanskoj županiji, koji zajednički provode agencije UN-a: UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM, u suradnji s Vladom Hercegbosanske županije, općinskim vlastima i civilnim organizacijama civilnog društva.

Jučer je ujedno održan prvi susret koordinacijskog tijela za implementaciju projekata, koji će se u narednom periodu sastajati dva puta godišnje u Livnu, a po potrebi i u drugim općinama županije.

Planirana sredstva za period od 2014. do 2016. godine su 4 000 000 KM osigurana iz fonda za ljudsku sigurnost,od čega je za 2014.godinu predviđeno 900 000 KM. 

Svečanosti su nazočili i predstavnici javnih institucija, udruga civilnog društva i agencija UN: UNDP-a, UNHCR-a, UNICEF-a i IOM-a te predstavnici medija.