Na sjednici održanoj jučer, 25. rujna 2014. godine, Vlada Hercegbosanske županije je donijela Odluku o izdvajanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM za potrebe opremanja Udruge građana Gorske službe spašavanja potrebnom opremom za provedbu mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i za angažiranje u provedbi planinske obuke i vježbi.

Ova Odluka temelji se na prethodno donesenoj Odluci Vlade Hercegbosanske županije iz 2013. godine, kojom je Gorska služba spašavanja proglašena službom od županijskog interesa.

Na temelju ove Odluke potpisan je Ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza između Uprave civilne zaštite i Gorske službe spašavanja.

Županijska uprava civilne zaštite će i u buduće financijski pomagati Gorsku službu spašavanja, koja će po potrebi biti angažirana na provedbi mjera zaštite i spašavanja na području Hercegbosanske županije a i šire.