Za Hercegbosansku županiju poljoprivreda je jedna od značajnijih grana gospodarstva, a što dokazuju iznosi ostvarenih novčanih potpora za poljoprivrednu proizvodnju koju su poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije povukli kroz potpore za poljoprivredu iz Proračuna F BiH za 2019. godinu.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u 2019. godini poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije povukli su ukupno za sve proizvodnje iznos od 12.934.766,64 KM.

Najvećim dijelom ova sredstva su povučena za animalnu proizvodnju i to:

– proizvodnja svježeg kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka 4.981.140,91 KM,
– proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi 981.966,00 KM,
– uzgoj rasplodne stoke – rasplodnih junica 675.070,00 KM,
– uzgoj goveda u sustavu krava-tele 1.861.772,00 KM,
– ovčarska i kozarska proizvodnja 310.707,70 KM,
– proizvodnja svinjskog mesa 232.120,00 KM.
Jedan dio sredstava je dodijeljen za druge manje zastupljene animalne proizvodnje na području Hercegbosanske županije.

Za biljnu proizvodnju ukupno je kroz poticaje iz Proračuna F BiH za 2019. godinu proizvođačima s područja Hercegbosanske županije dodijeljeno 3.035.707,99 KM.
Od tog iznosa najvećim dijelom sredstva su dodijeljena za proizvodnju krušnih žitarica (pšenica i raž) i to u iznosu od 1.105.984,41 KM, te za proizvodnju sjemena strnih žitarica 658.458,60 KM. Ostatak sredstava dodijeljena na ostale biljne proizvodnje kao što su: ječam, zob, tritikale, silažni kukuruz, stočni grašak, uljana repica, povrće i druge biljne kulture koje su propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja.