Licenca

0
0

Poštovani,
zanimaju me uvjeti za dobivanje licence izrade elaborata zaštite okoliša?

  • Pitanje postavio/la Edina Pasalic prije 3 godine
0
0

Poštovani,

Člankom 59. Stavak 7. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03,38/09) propisano je da će se provedbenim propisom urediti kriteriji koje moraju ispunjavati nositelji izrade Studije o procjeni utjecaja na okoliš (u daljem tekstu Studija), za obavljanje poslova izrade Studije, lista nositelja izrade Studije kao i visina naknade i troškova, vezano uz stavak 5. ovog članka.

Pravilnikom o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nositelji izrade Studije utjecaja na okoliš, visini pristojbi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/12), (u daljem tekstu Pravilnik), propisani su uvjeti i kriteriji koje moraju ispunjavati ovlašteni nositelji izrade studije o utjecaju na okoliš u pogledu stručnih poslova koji su iz oblasti zaštite okoliša.

Člankom 2. i 3. gore navedenog pravilnika propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati nositelji izrade Studije, te u skladu s člankom 4.i 6. Pravilnika zahtjev se podnosi  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma , za stavljanje na listu ovlaštenih pravnih lica za izradu Studije.

Ni jednim drugim propisom iz oblasti zaštite okoliša ( ni županijskim, niti federalnim) nije propisana mogućnost dobivanja „licence za izradu elaborata zaštite okoliša“.

Odgovor je iz Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.