Vaša pitanja


 • Žalbe na rezultate natječaja
  Pitanje postavio/la
  marin mihaljevic
  na datum 3.12.2018
  avatar
  Poštovani,

  Kada će na red doći žalbe na rezultate od zadnjeg natječaja za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih? Da li će se i to odužiti i prekršiti sve rokove kao i sve vezano za natječaj do sada?
  Unaprijed hvala na odgovoru!
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Žalbe izjavljene na obavijesti o rezultatima Javnog natječaja za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije rješava Žalbeno vijeće Vlade Hercegbosanske županije.Odredbama članka 14. Uredbe o ustrojstvu, načinu rada, kriterijima za izbor žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije propisano je da Žalbeno vijeće odluku donosi najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema žalbe, a u iznimno složenim predmetima

 • Diploma
  Pitanje postavio/la
  blanka zadip
  na datum 22.11.2018
  avatar
  Poštovani,

  zanima me kako i na koji način vršite nostrifikaciju diplome koja je stečena u Republici Hrvatskoj? Ja predajem diplomu u vaše ministarstvo prosvjete i šta se dalje vrši s vaše strane. Da mi pojasnite molim vas..
  Kojim danima se vrši nostrifikacija i trebam li zakazati termin?
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Nostrifikaciju Vaše diplome možete obaviti u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa svakim radnim danom od 8-16 sati. Za nostrifikaciju diplome potrebna je ovjerena preslika diplome. Zahtjev se popunjava u Ministarstvu. Rješenje o nostrifikaciji diplome može biti gotovo isti dan.Odgovor je iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

 • Nostrifikacija diplome
  Pitanje postavio/la
  josipa terzic
  na datum 8.10.2018
  avatar
  Poštovani,

  Trebam nostrificirati diplomu Medicinskog fakulteta u Zagrebu jer se doseljavam natrag u BiH. Zanima me koliko se čeka na nostrifikaciju i kolika je cijena postupka?

  Hvala
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Nostrifikaciju Vaše diplome možete obaviti u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Za nostrifikaciju diplome iz Republike Hrvatske potrebna je ovjerena preslika diplome. Zahtjev se popunjava u Ministarstvu. Postupak nostrifikacije iznosi 205 KM.Odgovor je iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

 • Pripravnički rad
  Pitanje postavio/la
  sanja kovac
  na datum 21.9.2018
  avatar
  Poštovani,
  Hoće li Vlada Hercegbosanske županije u skoro vrijeme raspisati natječaj za pripravnike?
  Po struci sam magistar Ekonomije, magistrirala sam prije 5 godina na Ekonomskom fakultetu u Mostaru.

  Hvala
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nema u planu u skorije vrijeme raspisivati javni natječaj za prijem vježbenika jer je u tijeku postupak prijema vježbenika po javnom natječaju iz 2018. godine.Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 • Odjava dječjeg doplatka
  Pitanje postavio/la
  josip sumanovic
  na datum 19.8.2018
  avatar
  Poštovani,
  pošto mi zbog preseljenja obitelji u inozemstvo prestaje pravo na dječji dodatak u HBŽ, zanima me na koji način ga mogu odjaviti?
  Među dokumentima na Vašoj internetskoj stranici nisam pronašao ništa o tom pitanju odjave.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Člankom 8. Odluke o doplatku za djecu („Narodne novine HBŽ broj: 2/18“) je regulirano:„Doplatak za djecu prestaje: navršavanjem petnaest (15) godina života djeteta,nastupanjem okolnosti koje uzrokuju prestanak prava i smrću djeteta“.Člankom 7.

 • Vježbenik VSS datum intervjua
  Pitanje postavio/la
  veselina radic
  na datum 11.7.2018
  avatar
  Poštovani,
  konkurirala sam za izbor vježbenika VSS na poziciji profesor razredne nastave objavljenog 25.06.2018. godine. Da li mi možete reći gdje mogu pronaći obavijest o datumu intervjua i hoću li se naći na listi za intervju?
  Srdačan pozdrav!
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Agencija za državnu službu F BIH utvrđuje jesu li prijave potpune, pravovremene i uredne te nakon toga rukovoditelj tijela državne službe dužan je u roku od (15) petnaest dana od dana prijema liste kandidata koju dostavlja Agencija za državnu službu, putem posebnog povjerenstva izvršiti bodovanje

 • Cesta Drvar-Glamoč
  Pitanje postavio/la
  goran ninkovic
  na datum 28.5.2018
  avatar
  Poštovani,

  Postoje li planovi za završetak izgradnje / asfaltiranja puta između Drvara i Glamoča? Na ovom putu ostala je nezavršena dionica od oko 20 km, još od 1990-tih.

  Koliko mi je poznato, ovo je jedini neasfaltirani regionalni put u BiH.

  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  S poštovanjem,
  Goran Ninković
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Za rekonstrukciju/izgradnju ceste između Drvara i Glamoča je pribavljena projektna dokumentacija. Budući da rekonstrukcija predmetnog puta zahtjeva velika financijska ulaganja, a koja Uprava za ceste nije u mogućnosti osigurati, radovi na ovom projektu će započeti u trenutku kad Vlada Hercegbosanske županije utvrdi da je to strateški projekt i osigura financiranje istog.Odgovor je iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

 • Nostrifikacija talijanske diplome
  Pitanje postavio/la
  branka perkovic
  na datum 22.5.2018
  avatar
  Poštovani,
  što je potrebno napraviti ako želim nostrificirati diplomu stečenu u Italiji?
  Moje je prebivalište trenutno Hercegbosanska županija, no ta mi diploma treba za rad u Republici Hrvatskoj.
  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru i srdačno Vas pozdravljam.

  Branka Perković
  Odgovor
  avatar
  Poštovana,Ukoliko Vam je nostrifikacija potrebna za rad u Republici Hrvatskoj nostrifikaciji trebate obaviti u istoj.Odgovor je iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

 • Pitanje
  Pitanje postavio/la
  aleksandar davidovic 2
  na datum 29.4.2018
  avatar
  Ove godine supruga i ja ćemo živjeti u selu Glavice u Glamočkoj općini i već sam supruzi napravio objekta i ogradio jedan dio livade za držanje ukrasnih sorti koka nosilja, astrolope i hrvatice. Imate će 300 komada. Kupio sam jaja i inkubator tako da će se za desetak dana izleći pilići. Želi proizvoditi organska jaja i meso isključivo bez koncentrata. Što treba sada ona da uraditi da prijavi tj. da registrira gazdinstvo i farmu? Molio bi Vas za savjet zbog legalizacije prodaje jaja, a i pilića. Ima li poticaja za to i ima li stručnih edukacija? Znaci zanima me sve sto je vezano za proizvodnju jaja i držanje koka na otvorenom. Želio bi pomoć i savjet.
  Odgovor
  avatar
  Uvjete kojima

 • Objašnjenje Zakona
  Pitanje postavio/la
  zdenko marusic
  na datum 30.3.2018
  avatar
  Čitajući zakon totalno sam zbunjen! Molim Vas pojasnite mi imam li ja pravo, čekajući prekršajni nalog, da saobraćajnu novčanu kaznu ( prekoračenje brzine ) kazna oko 400 KM zamijenim za ˝radom za opće dobro˝ jer nisam u mogućnosti novčano isplatit ili pak da odležim u ćeliji?
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,odredbe Zakona o prekršajima F BiH (Službene novine F BiH broj 63/14) vezane za zamjenu plaćanja novčane kazne za obavljanje poslova za opće dobro ili poslova za dobro lokalne zajednice, regulirane su u članku 105. gdje je u stavku (1) između ostalog navedeno sljedeće: „kažnjenik koji u roku ne plati u potpunosti ili djelomično novčanu kaznu koja mu je određena rješenjem o prekršaju ili prekršajnim nalogom biti će prinuđen na plaćanje određivanjem lišavanja sobode, ako sud smatra da je to jedini razuman i učinkovit način koji će primorati kažnjenika da plati iznos na koji je obavezan…“U stavku (5) nadalje navedeno je slijedeće „prije početka izvršenja rješenja o lišavanju slobode kažnjenik može sudu predložiti da obavlja poslove za opće dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaćanje novčane kazne…“Dakle, detaljnije i preciznije objašnjenje vezano za navedeno je regulirano u članku 105.Napominjemo, da odgovor na pitanje iz vašeg akta je u nadležnosti suda kod kojeg se postupak vodi, kao i postupak rješavanja istog. Pitanje nije precizno postavljeno, a u njemu se navodi „čekajući prekršajni nalog“ dakle može se zaključiti da osoba još nije dobila prekršajni nalog. Dakle, osobi da bi poduzela bilo što od gore navedenog, mora se izdati prekršajni nalog i isti se mora evidentirati u registru novčanih kazni.Odgovor je iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije