Vaša pitanja


 • Plaćanje poreza na nasljedstvo
  Pitanje postavio/la
  placanje poreza na nasljedstvo
  na datum 20.12.2021
  avatar
  Poštovani
  Dobio sam informaciju ("glasina") da će se na razini županije donijeti zakon/pravilnik kojim će se izmjeniti postojeće stanje plaćanja poreza na nasljedstvo s roditelja na djecu. I to da će ta "nova pravila" vrijediti već od početka iduće 2022 godine ?
  Da li je to točno ?
  Ako nije točno , da li postoji ikakav prijedlog ili aktivnost u tom smjeru koja bi u narednom vremenu mogla postati zakon i/ili pravilnik.

  Unaprijed zahvaljujem

  Mario
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,

  Porez na nasljedstva i darove propisan i uređen je Zakonom o porezima Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ"; broj: 10/09, 1/10, 2/10 i 5/18). Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u 2021. godini nije poduzimalo aktivnosti vezane za navedeni zakon, ali je u Planu i programu rada ovog ministarstva za 2022. godinu izrada novog Zakona o porezima Hercegbosanske županije, kojim će se, između ostalog, nanovo urediti i porez na nasljedstva i darove. Razumjeti ćete nas ako Vam kažemo da u ovom trenutke ne možemo reći na koji način i hoće li se postojeće stanje vezano za plaćanje navedenog poreza novim zakonom izmijeniti.

  Međutim, s obzirom da u svom pitanju navodite da ste dobili informaciju ("glasinu") da se na razini županije donosi novi propis, možemo Vas obavijestit da je Ministarstvo financija Hercegbosanske županije izradilo, a Skupština Hercegbosanske županije na zadnjoj sjednici usvojila novi zakon koji regulira jedan drugi porez i to porez na promet nekretnina (Zakon o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije). Radi se o novom zakonu kojim se uređuje porez na promet nekretnina, a kao najveću novinu koji donosi taj, novi zakon u odnosu na trenutno važeći zakon o porezu na promet nekretnina, ističemo uvođenje dodatnih oslobađanja tog poreza (npr. novim zakonom o porezu na promet nekretnina od plaćanja tog poreza oslobođene su osobe starosti od 18 do 40 godina života koje po prvi puta  rješavaju svoje stambeno pitanje i sl). Ovaj zakon će se uskoro objaviti u Narodnim novinama HBŽ, a stupiti će na snagu osmog dana od dana objave.

  S poštovanjem!

 • Odrzavanje vjencanja
  Pitanje postavio/la
  odrzavanje vjencanja
  na datum 12.10.2021
  avatar
  Postovani,

  Zanima me koje su trenutne mjere na snazi a da se odnose na odrzavanje svadbenih svecanosti?
  Da li je moguce normalno odrzavanje svadbi (sto se tice trajanja) ukoliko svi uzvanici imaju potvrdu o cijepljenju/preboljenju ili negativan test?

  Unaprijed hvala na odgovoru,
  S postovanjem,
  Franka Radic
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,

  sukladno važećoj Naredbi Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije dozvoljen je rad ugostiteljskih objekata na području Hercegbosanske županije do 24:00 sata osim svadbenih salona i noćnih klubova kojima je dozvoljen rad do 02:00 sata.

  Nadalje, istom naredbom dozvoljeno je pružanje usluga u ugostiteljskim objektima za maksimalno onoliko osoba koliko dopušta veličina prostora ugostiteljskog objekta, i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

 • UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA
  Pitanje postavio/la
  utvrdivanje javnog interesa
  na datum 8.10.2021
  avatar
  Poštovani,

  u svojstvu eksterne pravne podrške nerezidentnog privrednog društva Sinohydro Corporation Lmtd ( Narodna Republika Kina ) , koje ima intenciju da stekne status Izvođača građevinskih radova na projektu vjetroparka IVOVIK na području Hercegbosankse županije, najlijepše Vas molim za informaciju da li je od strane Investitora (IVOVIK d.o.o. Sarajevo ) ili neko trećeg lica, pred Vladom Hercegbosankse županije, inicirano pitanja utvrđivanja / proglasa javnog interesa projekta vjetroparka IVOVIK ?

  Navedenu činjenicu smatramo od važnosti, iz razloga što od statusa / proglasa javnog interesa projekta vjetroparka IVOVIK direktno zavisi mogućnost angažovanja stranih državljana ( inžinjera i poslovođa ) kao zaposlenika nerezidentnog privrednog društva Sinohydro Corporation Lmtd na navedenom projektu - po osnovu rada bez radne dozvole.

  S poštovanjem,

  advokat Rašeta Bojan
  Kranjčevićeva br. 11d
  71 000 Sarajevo
  061/187-398
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,

  vezano za Vaše pitanje od dana 29.9.2021. godine obavještavamo Vas da gospodarsko društvo IVOVIK d.o.o. Livno nije tražilo od Vlade HBŽ utvrđivanje/proglašavanje javnog interesa za projekat izgradnje vjetroparka IVOVIK.

 • Natječaj za projekte udruga za kulturne i sportske manifestacije.
  Pitanje postavio/la
  natjecaj za projekte udruga za kulturne i sportske manifestacije
  na datum 26.5.2021
  avatar
  Poštovani,
  da li će biti raspisivan natječaj kao i prethodnih godina za udruge po pitanju projekata za oblasti kulture i sporta?
  Srdačan pozdrav!
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,

  Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa će u 2021. godini raspisati javne pozive za grantove kulture i športa kako je i planirano Proračunom Hercegbosanske županije.

 • rudnik boksita Mesihovina
  Pitanje postavio/la
  rudnik boksita mesihovina
  na datum 5.5.2021
  avatar
  Poštovani,

  vezano za rudnik boksita Mesihovina/ Okrugli brijeg, zanima me dali je izdana dozvola za istraživanje ili eksploataciju istog. Tko i kada je to učinjeno i kome je ustupljeno.

  Unaprijed hvala
  Odgovor
  avatar
  Ministarstvo gospodarstva može potvrditi da je izdalo Rješenje za detaljno geološko istraživanje mineralne sirovine boksit na istražnom prostoru "Studena Vrila" općina Tomislavgrad, tvrtci "RUDNIK MESIHOVINA" d.o.o. Tomislavgrad.

  Primjerak Rješenja dostavljen je i općini Tomislavgrad.

 • Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
  Pitanje postavio/la
  poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
  na datum 29.4.2021
  avatar
  Poštovani,
  Da li će biti i kada isplata zostalih poticaja za poljoprivredu?
  Hvala
  Odgovor
  avatar
  Uvažavajući činjenicu da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ zaprima i obrađuje zahtjeve za isplatu novčanih poticaja iz Proračuna Federacije BiH i Proračuna HBŽ, a pitanjem koje je postavljeno od Guber Livno, nije definirano da li se zaostale isplate odnose na federalni ili županijski proračun.

  Neisplaćeni poticaji iz Proračuna HBŽ iz prethodnog razdoblja, biti će isplaćeni po usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa "Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji" utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

  Svi poljoprivredni proizvođači koji podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na novčani poticaj, mogu kao što su to činili i u prethodnim godinama, doći u prostorije Ministarstva PVŠ ili nas kontaktirati na broj telefona 034/200-364, i dobiti sve potrebne informacije vezano za poticaje u poljoprivredi.

 • Naknada po osnovu invalidnosti majke
  Pitanje postavio/la
  naknada po osnovu invalidnosti majke
  na datum 1.2.2021
  avatar
  Pozdrav.
  Htio bi pitati, dali imam po zakonu pravo na naknadu da mi se da pošto je moja majka 100-postotni invalid, dijalizni je bolesnik, jer ja moram sve oko nje raditi jer joj je potrebna pomoć 0-24h,a i samim time onemogućen sam raditi drugdje i ako imam pravo gdje da se javim i kome?
  Odgovor
  avatar
  Pravo na naknadu po osnovu invalidnosti može ostvariti samo osoba kod koje je utvrđen stupanj invalidnosti oštećenja organizma tjelesno ili mentalnog u postotku od 90 ili 100 % i to na temelju nalaza, ocjene i mišljenja liječničkog Povjerenstva Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
  Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak na način i pod uvjetima kako je propisano Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom (Službene novine FBiH, broj: 36/99, 54/04, 39,06 i 14/09).
  Postupak za ostvarivanja navedenih prava pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta osobe koja podnosi zahtjev.

 • Pripravnicki
  Pitanje postavio/la
  pripravnicki
  na datum 28.1.2021
  avatar
  Planirate li uskoro objaviti natjecaj za pripravnike? Unaprijed zahvaljujem
  Odgovor
  avatar
  Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije još uvijek ne može dati odgovor na pitanje hoće li biti objavljeni javni natječaji za prijem vježbenika u 2021. godini s obzirom da nije usvojen Proračun Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

  Nakon što Vlada Hercegbosanske županije usvoji Program rada za 2021. godinu i nakon usvajanja Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu bit će poznato hoće li se u 2021. godini obaviti primanje vježbenika u Vladi HBŽ o čemu će javnost biti pravovremeno obavještena.

 • Isplata zaostalih poticaja iz 2019. i 2020. godine
  Pitanje postavio/la
  isplata zaostali poticaja iz 2019 i2020
  na datum 25.1.2021
  avatar
  Zbog čega poljeprivrednicima u HBŽ niste uplatli poticaje za predano mljeko iz 2019 a donili ste odluku da će te nam isplatit 55 posto srestava,a to je dugovanje iz predhodne godine i takoje za prošlu gdinu niste isplatili ni marku poticaja za primarnu poljeprivrenu proizvodnju iobrte u poljeprivredi
  Odgovor
  avatar
  Sukladno Programu utroška sredstava tekućih prijenosa "Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji" utvrđenih Rebalansom proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu, broj 01-02-166-1/20 od 23.11.2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obradilo je sve zahtjeve, izvršilo obračun novčanog poticaja za sve zahtjeve koji su ispunjavali propisane uvjete i iste uputilo u Riznicu Ministarstva financija radi isplate. Prema dostupnim informacijama, u tijeku je postupak unosa podataka o obračunatim iznosima poticaja i isti će biti isplaćeni u što kraćem roku.

 • Porez na prvu nekretninu
  Pitanje postavio/la
  porez na prvu nekretninu
  na datum 11.1.2021
  avatar
  Poštovani,
  zanima me postoji li u našoj županiji nekakva regulativa po kojoj se mlade obitelji za kupovinu prve nekretnine oslobađa plaćanja poreza ili nešto slično?
  Odgovor
  avatar
  Člankom 17. stavak 1. alineja 8. navedenog Zakona, propisano je da se porez na promet nekretnina ne plaća na prijenos vlasništva na novosagrađenim objektima kada se prodaju prvom kupcu ako je prodavatelj pravna osoba.
  Da bi se temeljem navedene odredbe Zakona kupac nekretnine oslobodio plaćanja poreza na promet nekretnina, moraju kumulativno biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
  - da se radi o novosagrađenom objektu (nekretnini);
  - da se ista nekretnina prodaje prvom kupcu, koji u trenutku kupovine nekretnine nema u svom vlasništvu drugu nekretninu, izuzev poslovnog prostora u kojem obavlja registriranu djelatnost;
  - da je prodavatelj nekretnine pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti izgradnje i prodaje nekretnina.
  Ukoliko su u konkretnom slučaju kumulativno ispunjeni navedeni uvjeti, rješenje o oslobađanju od plaćanja poreza na promet nekretnina donosi Porezna ispostava prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.
  S poštovanjem!