Kontakt info

Služba za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije
Stjepana II. Kotromanića bb
80101 Livno, BiH

T: (+387) 034 / 200-161
F: (+387) 034 / 200-902
E: szosj@vladahbz.com
E: info@vladahbz.com

Ustrojstvo Vlade

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije
Predsjednik: Branko Ivković dipl. oec.

Tajnica: Vlatka Šesto
Tel: 00387/34/200-161     
Fax: 00387/34/200-902
email: upv@vladahbz.com
Stjepana II. Kotromanića
80101 Livno


Predstojnik ureda Vlade: Davor Brnić

Tel:00387/34/200-161

 

Ministarstva u sklopu Vlade

Ministarstvo unutarnjih poslova    Ministar: Mario Lovrić dipl. kriminalist

Tajnica: Marica Vidić
Tel:00387/34/201-746
00387/34/201-575
email: mup@vladahbz.com
Silvija Strahimira Kranjčevića bb
80101 Livno

Pomoćnik ministra za administraciju  i potporu: Marko Grgić
Tel: 00387/34/201-900

Ravnatelj policije: Branko Đapić
Tel: 00387/34/201-900

 

Odsjek za odnose s javnošću Uprave policije MUP-a HBŽ
Šef Odsjeka: Ivica Vrdoljak
Tel: 00387/34/201-900
lokal:234

 

Ministarstvo gospodarstva
Ministrica: Anka Papak - Dodig dipl. oec

Tajnica: Katica Drmić

Tel: 00387/34/200-901
Tel/fax:00387/34/ 200-904
email: mg@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
Livno

 

Šef kabineta ministra: Mirko Bralo
Tel: 00387/34/200-901

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo: Mate Šiško
Tel: 00387/34/200-901

Pomoćnik ministra za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam: Zdravko Mihaljević
Tel: 00387/34/200-901

Pomoćnik ministra za poduzetništvo, obrt i razvoj: Ivana Šimić
Tel: 00387/34/200-901

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Ministar: Ilija Šljivić dopl. pol.

Tajnica: Suzana Perković
Tel: 00387/34/200-364
email: mpvs@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
Livno
      
Šef kabineta ministra: Jako Krezo
Tel: 00387/34/200-364

Pomoćnik ministra za poljoprivredu: Ankica Čečura
Tel: 00387/34/200-364

Načelnica odsjeka za veterinarstvo: Dubravka Puđa
Tel: 00387/34/200-364

Savjetodavna  i uzgojno selekcijska služba
Načelnik službe: Irena Šiško

Tel: 00387/34/200-364

Uprava za šume
Direktor: Nikola Babić
Tel: 00387/34/204-099

 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Ministar: Petar Galić prof. povijesti i zemljopisa

Pomoćnik ministra za prosvjetu: Mate Križanac
Tajnica:
Tel: 00387/34/200-900
email: minpro_li@net.hr
email: mzpks@vladahbz.com
Stjepana II. Kotromanića
80101 Livno

Šef Odjela stručno-pedagoškog nadzora: Stipo Barać
Tel:00387/34/200-900

Šef odjela za prometnu edukaciju: Tomislav Buljan
Tel:00387/34/200-900

Stručni savjetnik za normativno-pravne, upravno-pravne i opće  poslove: Kristina Mihaljević
Tel: 00387/34/200-900

Viši stručni suradnik za kulturu:
Tel: 00387/34/200-900

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ministar: Hikmet Hodžić dipl. oec

Tajnik: Edin Salihagić
Tel: 00387/34/200-472
email: mgopuzo@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
Livno

Pomoćnik ministra za graditeljstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i obnovu: Ivo Maglica
Tel: 00387/34/200-472

Pomoćnik ministra za upravno-pravne poslove i normativu: Ljiljana Marelja
Tel: 00387/34/200-472

 

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
Ministar: Dragoslav Topić dipl. pol.

Tajnica: Ivka Sušilović
Tel: 00387/34/352-914
Tel: 00387/34/200-910
mrzssp@vladahbz.com
Kralja Zvonimira bb
Tomislavgrad

Pomoćnik ministra za socijalnu skrb: Milan Mihaljević
Tel: 00387/34/200-910

Pomoćnik ministra za rad i radne odnose: Stipan Jurčević
Tel: 00387/34/352-914

 

Ministarstvo financija
Ministar: Stipan Šarac dipl. oec.

Tajnica: Marija Višić
Kralja Zvonimira bb
Tomislavgrad
Tel: 00387/34/352-358
Fax: 00387/34/358-166
email: mf@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za plan i analizu proračuna: Jozo Ursa
Tel: 00387/34/201-232
email: jozo.ursa@vladahbz.com


Viši stručni suradnik za pravne poslove: Josip Ivković
Tel: 00387/34/201-232
 
Pomoćnik ministra za računovodstvo: Ljiljana Semren
Tel: 00387/34/200-961
email: ljiljana.semren@vladahbz.com

Viši stručni suradnik za računovodstvo: Dragica Erceg
Tel: 00387/34/201-232
email: dragica.erceg@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za riznicu: Mara Sučić
Tel: 00387/34/201-232
email: mara.sucic@vladahbz.com

 

Ministarstvo pravosuđa i upraveMinistar: Željko Rujević dipl. iur

Tajnica:
Ivanka Ćubela
Tel: 00387/34/200-240

Stjepana II Kotromanića
Livno
Tel: 00387/34/200-906
e-mail: mpu@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za pravosuđe: Darko Božić
Tel: 00387/34/200-240

Pomoćnik ministra za upravu: Nusreta Sitnić
Tel: 00387/34/200-240

Županijski upravni inspektor: Tonka Konta
Tel: 00387/34/200-240

 

Uredi, uprave, službe, direkcije i agencije

Ured za zakonodavstvo

Predstojnik ureda: Jozo Perić
Stjepana II. Kotromanića bb
Livno
Tel:00387/34/200-962
email: uz@vladahbz.com

Uprava za inspekcijske poslove

Ravnatelj: Dubravko Kovačević

Tajnica Maša Džaja

Adresa: Župana Želimira bb
fax/tel: 034/ 206 025
email: uip@vladahbz.com

Inspektori u Inspektoratu za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, lovstvo i ekologiju:
1. Draško Dalić - poljoprivredni inspektor
2. Jelenko Dregojević - šumarski inspektor
3. Milenko Kevac - šumarski inspektor

Inspektori u Inspektoratu za građevinarstvo, urbanizam, rudarstvo, geologiju i zaštitu na radu su:
1. Zoran Brešić - rudarsko-geološki inspektor
2. Pero Cikojević -  županijski građevinski inspektor

Inspektori u Inspektoratu za cestovni promet, promet roba i usluga, turizam i ugostiteljstvo i radne odnose su:
1. Željko Konta - glavni inspektor
2. Ante Krešo - tržni inspektor
3. Juso Sitnić - turističko-ugostiteljski inspektor
4. Romana Duran - inpektor za rad i radne odnose
5. Zora Perić - inspektor za rad i radne odnose
6. Mijo Jolić - inpektor za rad i radne odnose
7. Toma Ćurić - inspektor za cestovni promet
8. Ivan Stipić -  županijski tržni inspektor
9. Tomislav Mihaljević - županijski tržni inspektor

Inspektori u inspektoratu za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i veterinarske poslove su:
1. Orjana Semren - veterinarski inspektor
2. Draga Garić - veterinarski ispektor
3. Loredana Podrug - veterinarski inspektor
4. Mara Galešić - sanitarni inspektor

Uprava za pitanja branitelja

Kralja Zvonimira bb
Tomislavgrad
Tel: 00387/34/354-013    
email: upb@vladahbz.com

Uprava za ceste

Direktor: Ivica Kuliš
Matice hrvatske bb. p.p.106
80101 Livno
Tel:00387/34/206-197    
fax:00387/34/206-196
email: uc@vladahbz.com

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Direktor: Zdravka Vidović
Obrtnička 1
Livno
Tel: 00387/34//200-766
email: ugipp@vladahbz.com

Uprava za civilnu zaštitu

Direktor: Frano Laštro
Stjepana II. Kotromanića bb
Livno
Tel: 00387/34/200-965      
email:  civilna.zastita.livno@tel.net.ba
email: ucz@vladahbz.com

Služba za odnose s javnošću

Rukovoditelj:
Stjepana II. Kotromanića bb Livno
email: info@vladahbz.com
email: szosj@vladahbz.com
Tel:00387/34/200-161    

Direkcija za robne rezerve

Direktor: Senad Džanković
Stjepana II. Kotromanića bb Livno
Tel:00387/ 63/344-665
email: drr@vladahbz.com

Agencija za privatizaciju

Trg Domovinskog rata 5, Livno
Tel:00387/34/200-321
email: ap@vladahbz.com