Kontakt info

Služba za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije
Stjepana II. Kotromanića bb
80101 Livno, BiH

T: (+387) 034 / 203-708
F: (+387) 034 / 200-902
E: szosj@vladahbz.com
E: info@vladahbz.com

Ministarstva u sklopu Vlade

Ministarstvo unutarnjih poslovaMinistar: Darinko Mihaljević 
e-mail: darinko.mihaljevic@vladahbz.com
  
Tajnica: Marica Vidić
Tel:00387/34/201-746
email: mup@vladahbz.com
Silvija Strahimira Kranjčevića bb
80101 Livno

Pomoćnik ministra za administraciju  i potporu: Marko Grgić
Tel: 00387/34/201-900

Ravnatelj policije: Branko Đapić
Tel: 00387/34/201-900

 

Odsjek za odnose s javnošću Uprave policije MUP-a HBŽ
Šef Odsjeka: Ivica Vrdoljak
Tel: 00387/34/201-900
 lokal:234

 

Ministarstvo gospodarstva 

 

 

 

 

 
Ministar: Aleksandar Štrbac dipl. ing. šumarstva
e-mail: aleksandar.strbac@vladahbz.com

Tajnica: Katica Drmić
Tel: 00387/34/200-901
Fax: 00387/34/200-904
email: mg@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
Livno

 

Šef kabineta ministra: 
Tel: 00387/34/200-901
Fax: 00387/34/200-904

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo:
Mate Šiško
Tel: 00387/34/200-901
Fax: 00387/34/200-904

Pomoćnik ministra za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam:
Zdravko Mihaljević
Tel: 00387/34/200-901
Fax: 00387/34/200-904

Pomoćnik ministra za poduzetništvo, obrt i razvoj:
Ivana Suša
Tel: 00387/34/200-901
Fax. 00387/34/200-904

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 

 

 

 

 
Ministar: Ivica Brešić dipl. oec. 
e-mail: ivica.bresic@vladahbz.com

Tajnica: Suzana Perković
Tel/fax: 00387/34/200-364
email: mpvs@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
Livno
     
Šef kabineta ministra: Jako Krezo
Tel/fax: 00387/34/200-364

Pomoćnik ministra za poljoprivredu: Ankica Čečura
Tel/fax: 00387/34/200-364

Načelnica odsjeka za veterinarstvo: Dubravka Puđa
Tel/fax: 00387/34/200-364

Savjetodavna  i uzgojno selekcijska služba
Načelnik službe: Irena Šiško

Tel/fax: 00387/34/200-364

Uprava za šume
Direktor: Nikola Babić
Tel: 00387/34/204-099

 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa

 Ministar: Petar Galić prof. povijesti i zemljopisa
e-mail: petar.galic@vladahbz.com

Tajnica: 

Tel/fax: 00387/34/200-900
email: minpro_li@net.hr
email: mzpks@vladahbz.com
Stjepana II. Kotromanića
80101 Livno

Pomoćnik ministra za prosvjetu: Mate Križanac 

Šef Odsjeka stručno-pedagoškog nadzora: Stipo Barać
Tel/fax: 00387/34/200-900

Šef odjela za prometnu edukaciju: Tomislav Buljan
Tel/fax: 00387/34/200-900

Stručni savjetnik za normativno-pravne, upravno-pravne i opće  poslove: Kristina Mihaljević
Tel/fax: 00387/34/200-900

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistar: Hikmet Hodžić mr. sc.
e-mail: hikmet.hodzic@vladahbz.com

Tajnik: Edin Salihagić
Tel: 00387/34/200-472
email: mgopuzo@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
Livno

Pomoćnik ministra za graditeljstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i obnovu: Ivo Maglica
Tel: 00387/34/200-472

Pomoćnik ministra za prostorno uređenje i zaštitu okoliša: 
Tel: 00387/34/200-472

Pomoćnik ministra za upravno-pravne poslove i normativu: Ljiljana Marelja
Tel: 00387/34/200-472

 

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

 Ministar: Dragoslav Topić mr. političkih nauka
e-mail: dragoslav.topic@vladahbz.com
Tajnica: Ivka Sušilović
Tel: 00387/34/352-914
mrzssp@vladahbz.com
Kralja Zvonimira bb
Tomislavgrad

Pomoćnik ministra za socijalnu skrb: Milan Mihaljević
Tel: 00387/34/200-910

Pomoćnik ministra za rad i radne odnose: Stipan Jurčević
Tel: 00387/34/352-914

 

Ministarstvo financijaMinistar: Stipan Šarac dipl. oec.
e-mail:  stipan.sarac@vladahbz.com

Tajnica: Marija Višić
Kralja Zvonimira bb
Tomislavgrad
Tel: 00387/34/352-358
Fax: 00387/34/358-166
email: mf@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za plan i analizu proračuna: Jozo Ursa
Tel: 00387/34/201-232
email: jozo.ursa@vladahbz.com

Viši stručni suradnik za pravne poslove: Josip Ivković
Tel: 00387/34/201-232

Pomoćnik ministra za računovodstvo: Ljiljana Semren
Tel: 00387/34/200-961
email: ljiljana.semren@vladahbz.com

Viši stručni suradnik za računovodstvo: Dragica Erceg
Tel: 00387/34/201-232
email: dragica.erceg@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za riznicu: Mara Sučić
Tel: 00387/34/201-232
email: mara.sucic@vladahbz.com

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave


 


Ministrica: Mirjana Stojsavljević - Petraković dipl. iur.
e-mail: mirjana.stojsavljevic.petrakovic@vladahbz.com

Tajnica:
Ivanka Ćubela
Tel: 00387/34/200-240
Stjepana II Kotromanića
Livno
Tel: 00387/34/200-906
e-mail: mpu@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za pravosuđe: 
Tel: 00387/34/200-240

Pomoćnik ministra za upravu: Nusreta Sitnić
Tel: 00387/34/200-240

Županijski upravni inspektor: Tonka Konta
Tel: 00387/34/200-240