Danas je u zgradi Vlade održana osnivačka skupština Udruge arhivskih i administrativnih , radnika Hercegbosanske županije, na kojoj je za predsjednicu Skupštine izabrana Lidija Ljubičić, a za predsjednika Upravnog odbora Zoran Semren.
Nazočnim se obratio Adamir Jerković, predsjednik Udruge arhivskih i administrativnih radnika FBiH i direktor arhiva FBiH, koji je u svom obraćanju istaknuo značaj ove udruge i potrebe da se što veći broj članova uključi u ovu udrugu. Dodao je da je riječ o struci koja je pomalo neatraktivna, iako predstavlja društvenu memoriju.
“ Sa žaljenjem moram konstatirati da postojeća arhivska udruženja FBIH zbog svoje zatvorenosti pružaju tek mali dio onoga što bi im trebala biti prava funkcija. Naš cilj je to mijenjati“-kazao je Jerković.
Udruge arhivskih i administrativnih radnika do sada su osnovane u Sarajevskoj, Bosanskopodrinjskoj županiji, a u tijeku je organiziranje udruga u Srednjebosanskoj, Hercegovačko-neretvanskoj i Posavskoj županiji.