Danas je održana 97. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru nacrt Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara. Razlog za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara je u činjenici što su donošenjem Zakona o prekršajima u FBiH povećane kazne za prekršaje, te je iste trebalo uskladiti sa navedenim zakonom, obzirom da je Zakon o zaštiti od požara donesen 2002. godine. Također, povećanjem kazni na neki način, uvodi se više reda u djelatnosti koju Zakon o zaštiti od požara regulira.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva. Novim Pravilnikom izvršen je unutarnji preustroj u ministarstvu zbog osamostaljenja Uprave za ceste koja je bila u sastavu ministarstva. Također, formiranjem Uprave za inspekcijske poslove inspekcijska nadležnost ministarstava prešla je u isključivu nadležnosti spomenute uprave.

Razmatran je prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije o dodjeli pomoći za saniranje štete od prirodne nesreće- poplave u općini Tomislavgrad. Povjerenstvo je razmatralo pojedinačnu i ukupnu štetu nastalu od prirodne nesreće koja je procijenjena u iznosu od 1.535.150 KM od čega 915.815 KM otpada na infrastrukturu, a 619.335 KM na štete koje se odnose na domaćinstva i pravne osobe. Vlada je usvojila Odluku o izdvajanju 180.000 KM za saniranje štete u tomislavgradskoj općini, od čega će 127.500 KM biti izdvojeno iz Tekuće pričuve, a 52.500 KM iz naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. S obzirom na velike razmjere štete u općini Tomislavgrad Vlada je prerapodjelila sredstava u Upravi za ceste tako da će 100.000 KM biti izdvojeno za saniranje ceste Tomislavgrad- Blidinje. Također, Vlada će od općine Tomislavgrad zatražiti strukturu prioriteta u obnovi infrastrukture i uključiti se u realiziranje određenih projekata. Nakon što Povjerenstvo dostavi dokumentaciju vezanu za razmjere štete u općini Drvar, Vlada će na sljedećoj sjednici usvojiti odluku o izdvajanju sredstava za pomoć drvarskoj općini u saniranju štete uzokovane poplavom

Vlada je razmatrala Plan i program rada Uprave za ceste za 2010. godinu. Za godišnji plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije za 2010. godinu planiran je iznos od 1.400.000 KM, od čega 650.000 KM za redovito i zimsko održavanje, 350.000 KM za izvanredno održavanje, 300.000 KM za izgradnju i rekonstrukciju i 100.000 KM za rekonstrukciju ceste Tomislavgrad Blidinje. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih/regionalnih cesta u 2010. godini. Prema usvojenom Planu u ovoj godini planiran je i nastavak izgradnje ceste Prolog – Vaganj. Planiran je konačni završetak probijanja ceste i spajanje s trasom ceste iz Sinja za što je predviđeno 300.000 KM.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.
Usvojena je i Odluka o utrošku tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenim proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu u iznosu od 300.000KM.
U skupštinsku proceduru upućen je prijedlog Deklaracije o proglašenju Hercegbosanske županije područjem Ekološke županije.