Vlada Hercegbosanske županije održala je danas svoju 4. sjednicu. Poslije razmatranja usvojen je prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o popisu stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31. prosinca 2014. godine kojega je uradilo Središnje popisno povjerenstvo Hercegbosanske županije, kojega je imenovala Odlukom Vlada Hercegbosanske županije. Prema odlukama o provođenju odgovarajućih knjiženja donesenih na prijedlog Povjerenstva za popis koje su razmatrane uz Elaborat o popisu, bit će dostavljene Ministarstvu financija zbog konačnih knjiženja utvrđenih razlika i svođenja knjigovodstvenih stanja na stvarna stanja utvrđena popisom.

Vlada je danas skinula s dnevnog reda točku „Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije“, a primila je na znanje prijedlog Odluke o usvajanju Daljinara i minimalnih vremena vožnje cestama Hercegbosanske županije.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o raspodjeli sredstava Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica iz Livna i Franjevačkom muzeju Tomislavgrad kojom se odobrava raspodjela financijskih  sredstava za prva 3. mjeseca 2015. godine u iznosu od 30.000,00 KM Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica iz Livna i 9.000,00 KM Franjevačkom muzeju Tomislavgrad. Sredstva iz ove odluke odobravaju se s pozicije „Potpore za kulturu“ Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i dio su programa predviđenog utroška sredstava.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu Javnoj ustanovi „Centar za kulturu i sport“ iz Drvara u iznosu od 1.300,00 KM u svrhu pomoći za nabavu košarkaških tabli, obruča, mrežica i lopti. Sredstva se odobravaju s pozicije potpore za šport Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i za njihovu realizaciju zaduženi su Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Razmatran je program rada Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2015. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog Zaključka da Skupština Hercegbosanske županije pokreće inicijativu da Vlada Federacije BiH i Parlament Federacije BiH utvrde i donesu Zakon o otpisu dugova svim zdravstvenim ustanovama na području Hercegbosanske županije i Federacije BiH za neizmirene, a dospjele obveze.

Članovi Vlade razmatrali su zahtjev Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH za izdvajanje dijela državnih poreznih prihoda od prodaje cigareta i alkohola za zdravstvo koji bi bio uvršten u Proračun Federacije BiH i županija za ispunjavanje obveza koje proistječu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Vlada je stava da se o tome napravi analiza zbog određenih nedoumica.

Usvojena je i Odluka o odobravanju Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  raspisivanje Javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišno-kliničke bolnice Mostar. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Vlade Hercegbosanske županije će u ime Vlade Hercegbosanske županije provesti postupak izbora člana Upravnog vijeća Sveučilišno-kliničke bolnice Mostar.

Ministar gospodarstva u Vladi Hercegbosanske županije, Aleksandar Štrbac na sjednici je podnio usmenu informaciju o tome kako i na koji način će ubuduće Agencija za privatizaciju Hercegbosanske županije raskidati ugovore zbog neispunjavanja ugovornih obveza u procesu privatizacije.