Danas je pod predsjedanjem dr. Nediljka Rimca održana 121. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice Vlada je razmatrala Izvješće o radu te Izvješće o izvršenju financijskog plana  Županijskog zavoda za upošljavanje za 2010. godinu te su ista upućena u Skupštinsku proceduru na usvajanje. Također je razmatrano Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Hercegbosanske županije za 2010. godinu.
Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena lijekova s Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, a zbog problema s kojim se susreće Zavod za zdravstveno osiguranje ravnatelj Ivan Krstanović zatražio je tematsku sjednicu Vlade Hercegbosanske županije.
Vlada je razmatrala prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća nastalih u općinama Tomislavgrad i Glamoč te je donijela Odluku o dodjeli pomoći za saniranje štete.  Općini Tomislavgrad odobreno je 30.000 KM, a općini Glamoč 10.000 KM pomoći.
Vlada je razmatrala Odluku o isplati razlike cijene putnih troškova sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru sa sindikatima te je donijela zaključak da je spremna da se ovo pitanje što prije riješi na obostrano zadovoljstva te da će u tu svrhu idućih dana biti organiziran sastanak predstavnika Vlade kao poslodavca i predstavnika svih sindikata korisnika Proračuna Hercegbosanske županije.
Usvojena je Odluka o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije te je imenovano Središnje popisno Povjerenstvo.
Danas je Vlada razmatrala mogućnosti financiranja projekta zapošljavanja vježbenika VSS i VŠS u suradnji sa Županijskim zavodom za upošljavanje te se obvezala da će u Proračunu za iduću godinu planirati sredstva za ovu svrhu.
Razmatranje točaka pod rednim brojem 4,5,6,8 i 9 odgođeno je zbog proceduralnih razloga za slijedeću sjednicu Vlade.