Na danas održanoj 10. sjednici Vlada je razmatrala i usvojila Plan i program rada za 2014. godinu Uprave civilne zaštite, Uprave za ceste, Ministarstva financija i Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Planovi i programi rada svih ministarstava i uprava biti će sastavni dio Plana i programa rada Vlade za 2014. i kao takvi upućeni u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Vlada je Rješenjem imenovala članove Županijskog odbora za razvitak koji će usko surađivati s UNDP-om na provedbi izrade Strategije razvitka Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2020. godinu i shodno tome raditi na provedbi primjene koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u našoj županiji.

Nakon informacije ministra unutarnjih poslova Marija Lovrića, vezanim za aktivnosti Vlade Federacije BiH, Vlada Hercegbosanske županije je danas donijela Zaključak u kojem se oštro protivi bilo kakvim radnjama, koje imaju za cilj preuzimanje ustavnih ovlasti županija i donašanja zakona i podzakonskih akata, kojima se krši Ustav Federacije BiH i ustavi županija u Federaciji BiH. Informacija ministarstva unutarnjih poslova, zajedno s ovim Zaključkom, biti će dostavljena Skupštini Hercegbosanske županije na razmatranje.