Danas, 20. svibnja 2015. godine održana je 1. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Na sjednici su razmatrana izvješća o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstva financija, Ministarstva znanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Donesena je Odluku o imenovanju privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Tušnica“ d.o.o. Livno na razdoblje od tri mjeseca.

Vlada je razmatrala i usvojila tri odluke Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa i to:
– Odluku o odobravanju financijskih sredstava osnovnim i srednjim školama Hercegbosanske županije u ukupnome iznosu od 4. 447,08 KM za izmirenje doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje za djelatnike koji su stekli uvjete za umirovljenje prema popisu resornog Ministarstva;
 – Odluku o preraspodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu, kako bi se u potpunosti realizirao projekt predškolskog odgoja i obrazovanja na području Hercegbosanske županije koji se odnosi na financiranje asistenata za djecu s posebnim potrebama u nastavi u osnovnim i srednjim školama i
– Odluku o odobravanju 32.000,00 KM resornom Ministarstvu kao pomoć u realizaciji projekta predškolskog odgoja i obrazovanja koje Ministarstvo, zajedno s UNICEF-om, provodi u svih 6 općina Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova), te Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje komunalne naknade za 2015. godinu u općini Glamoč u visini od 0,025 KM.

Vlada je na sjednici donijela Rješenje o imenovanju Josipa Teklića ravnateljem Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije na razdoblje od 5 godina, te donijela Rješenje o imenovanju 17 članova radne skupine za vođenje projekta izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2020. godine, kojoj je predsjednik Draško Dalić, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Mirjane Stojsavljević-Petraković, članom Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i Rješenje o imenovanju Vanje Krnjete novim privremenim članom ovoga Upravnog vijeća na razdoblje od tri mjeseca, te Odluku o davanju suglasnosti na raspisivanje Javnog natječaja za izbor novog stalnog člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.