U petak, 18. prosinca održana je online radionica na temu Programa integriranja BiH u EU i usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Radionica je jedna od aktivnosti predviđenih u okviru projekta “Osnaženi zajedno ka EU”, čiji je nositelj Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, a partneri u projektu su  Ured za razvoj i europske integracije Županije Posavske i Sektor za razvoj stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije.

Navedeni projekt usmjeren je na pružanje tehničke podrške stručnim tijelima Zapadnohercegovačke, Posavske i Hercegbosanske županije u kontekstu uspostavljanja sustava za usklađivanje domaćeg zakonodavstva s acquisem te procesa izrade Programa integriranja BiH u EU. Jedna od aktivnosti projekta je i jačanje kapaciteta tijela uprave uključenih u ove procese, prvenstveno članova radnih skupina za europske integracije.

Voditeljica radionice je bila Tamara Mazal, stručna konzultantica iz Republike Hrvatske s bogatim iskustvom u području pretpristupnih procesa RH u Europsku uniju. Na radionici su predstavljene osnovne karakteristike i značajke procesa usklađivanja zakonodavstva s naglaskom na posebnosti iz perspektive županijske razine vlasti. Također, jedna od glavnih tema je bila već spomenuta izrada Programa integriranja BiH u EU, aktivnost koja predstavlja dosad najveći izazov za institucije Bosne i Hercegovinu u procesu europskih integracija.

Radionici je prisustvovao velik broj predstavnika tri navedene županije, a jedan od zaključaka je i da se na iduće dvije radionice, predviđene početkom sljedeće godine, nastavi razmjena iskustava i primjera dobre prakse kako bi se tijela uprave županijske razine vlasti mogle adekvatno pripremiti za sve predstojeće aktivnosti u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.