unnamedProteklog tjedna u Livnu je u hotelu Park u kontekstu priprema za pristupanje Europskoj uniji i davanja odgovora na Upitnik Europske komisije održana petodnevna obuka za državne službenike iz Hercegbosanske županije.

Obuku na kojoj su dane smjernice za odgovaranje na Upitnik organizirala je Vanjskopolitička inicijativa BiH u suradnji s Public Administration International-om u sklopu projekta „Podrška procesu europskih integracija u FBiH“, koji financira Veleposlanstvo Velike Britanije.

Upitnik Europske komisije za pripreme mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU u petak, 9. prosinca 2016. godine Bosni i Hercegovini predao je komesar za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn.

Bosna i Hercegovina, ukoliko želi postati članicom zajednice europskih zemalja, mora odgovoriti na 3.242 pitanja iz pristiglog Upitnika.

Upitnik sadrži listu detaljnih pitanja koji priprema Europska komisija, s ciljem da se napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sustav države koja je podnijela zahtjev za članstvo o pristupanju u EU.

unnamed-2unnamed-1unnamed-3