Jučerašnjom edukacijom učenika i prosvjetnih djelatnika iz oblasti zaštite i spašavanja u najbrojnijoj livanjskoj osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića okončana je edukacija učenika viših razreda u svim osnovnim školama na području Hercegbosanske županije. Tjedan prije edukacija učenika održana je u područnim osnovnim školama Ivana Gorana Kovačića u Zabrišću, Guberu, Orguzu i Lištanima.

Realizacijom navedene edukacije učenika u matičnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Livnu ujedno je okončana edukacija svih učenika i prosvjetnih djelatnika koja je započela prije par godina i kojom je obuhvaćeno više od 8 tisuća predškolske i školske djece. Naime, sa edukacijom se prvo krenulo u vrtićima i malim školama, a onda sa učenicima osnovnih i srednjih škola u svih šest općina na prostoru Hercegbosanske županije. Edukaciju je provela načelnica za strukturu i obuku Uprave civilne zaštite HBŽ Diana Čačija sa suradnicima.

Uz prigodnu video projekciju o najčešćim prirodnim i drugim nepogodama na prostoru Hercegbosanske županije, učenici se upoznaju s osnovnim pravilima ponašanja u slušaju pojave prirodne ili neke druge opasnosti, nesreće i katastrofe te kako pravodobno reagirati dok ne stignu žurne spasilačke službe odnosno žurne službe zaštite i spašavanja. Učenici i prosvjetni djelatnici dobili su prigodne priručnike i brošure- Obiteljski priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća i Upute za postupanje u opasnostima, nesrećama i katastrofama.

Budući da je svibanj, mjesec zaštite od požara, a zaštita od požara je jedna od najvažnijih mjera u cijelom sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ravnateljima škola su dane smjernice za zaštitu od požara u školskim ustanovama, a učenici su se upoznali s radom i aktivnostima žurnih službi koje su na raspolaganju svim građanima, a to su: Vatrogasno društvo Livno, Policijska uprava Livno, Crveni križ Livno, timovi za razminiranje za našu županiju i Gorska služba spašavanja HBŽ.

Cilj navedene edukacije koju provodi Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji s općinskim Službama civilne zaštite i ravnateljima osnovnih škola jeste podizanje svijesti svakog pojedinca o važnosti preventivnog djelovanja u cijelom sustavu zaštite i spašavanja kako bi posljedice od ugroza i nepogoda po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru te ukazati učenicima na važnost samozaštite i dobre pripreme školskog, odnosno obiteljskog plana u slučaju neke nepogode, kazala je Diana Čačija, načelnica za obuku županijske Uprave civilne zaštite, dodavši da je važno upoznati učenike s aktivnostima i brojevima žurnih službi koji se koriste samo u slučaju hitnosti i koji su na raspolaganju građanima 24 sata.

Čačija je pojasnila da će anketna pitanja za učenike i prosvjetne djelatnike koje je dobila svaka škola u kojoj je provedena edukacija, nakon provedene analize biti smjernice daljnjih aktivnosti u školskim ustanovama po pitanju protupožarne zaštite i provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja kako bi posljedice od bilo koje ugroze ili nepogode po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru.