U organizaciji Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, a uz podršku UNICEF-a i Save the Children, danas je u PTC „Forum“ u Livnu održana završna sedmodnevna edukacija stručnih osoba tijela skrbništva za stjecanje znanja i vještina za vođenje postupka posredovanja medijacije u primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH.

Cilj ove radionice je osposobiti stručnjake s područja Hercegbosanske županije za efikasno provođenje i primjenu odgojnih preporuka, kao i razmjena iskustava između kolega kako bi se osigurao kontinuirani rad u suzbijanju ovoga društvenog problema.

Na osnovu Projekta za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije provelo je edukaciju stručnih osoba uposlenih u centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite kroz dva modula, koje su proveli certificirani treneri mr.socijalnog rada Ilija Krišto, mr.socijalnog rada Janja Milinković i dr.sc. socijalnog rada Karolina Tadić-Lesko.

Sastanku su uz predstavnike Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nazočili i predstavnici stručnih osoba iz centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite iz svih šest općina u Hercegbosanskoj županiji.