(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Održana 66. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici dala pozitivno mišljenje na prednacrt Zakona Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba uz uvjet da se razmotre i uvaže prijedlozi Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala informacije o pregovorima sa sindikatima djelatnika osnovnog i srednjeg obrazovanja, MUP-a Hercegbosanske županije i zdravstvenih djelatnika o kolektivnim ugovorima.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti MUP-u Hercegbosanske županije da može ustupiti rashodovana motorna vozila za potrebe Srednje strukovne škole „Silvija Strahimira Kranjčevića“ u Livnu.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesece siječanj i veljaču 2017. godine.

Donijeto je i Rješenje o razrješenju Ile Kreze privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč na vlastiti zahtjev zbog njegovog imenovanja za člana Skupštine ŠGD „Šume Hercegbosanske županije“.

About Author

Connect with Me: