img_0820Prema utvrđenom prijedlogu Proračun Hercegbosanske županije za 2017. godinu iznosi 76.263.613,00 KM. Prihodi i primici Proračuna su istovjetni rashodima i izdacima, istaknuto je to na danas održanoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije. Utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za sljedeću godinu. U formi prijedloga Proračun i prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu upućuju se u skupštinsku proceduru.

Vlada Hercegbosanske županije na sjednici donijela je odluke o davanju suglasnosti odnosno davanju ovlasti i opunomoćenja ministru znanosti prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću, ministru  unutarnjih poslova, Darinku Mihaljeviću i ministru rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslavu Topiću za potpisivanje sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i Sporazuma o produženja važenja kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, te novog sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i potpisivanju Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i uposlenih u oblasti zdravstva na području Hercegbosanske županije. Validnost ovih sporazuma se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. ožujka 2017. godine, odnosno do okončanja procedura zaključivanja i stupanja na snagu novih kolektivnih ugovora.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načina rada Ministarstva, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Donesena je tijekom sjednice Odluka o odbijanju prijedloga Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva na području F BiH, uz stav kojim se zadužuje Ministarstvo, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije da žurno krene u pregovore sa sindikatima zdravstvenih djelatnika Hercegbosanske županije u pregovore oko izrade i potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

Donesena je i Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda okoliša F BiH s kriterijima raspodjele. Sukladno toj Odluci o dopuni Odluke sredstva koja ne budu utrošena do konca ove godine realizirat će se u 2017. godini u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH i planirat će se u Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

U jednom dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o sudjelovanju u Projektu Energetska efikasnost u BiH za F BiH s listom objekata rangiranih po prioritetima za financiranje radova putem povoljnog kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom. U toj izmijenjenoj Odluci dodaju se Dom zdravlja Tomislavgrad i Dom zdravlja Livno.

Na osobni zahtjev profesor povijesti i zemljopisa iz Livna Tomislav Kelava razriješen je članom Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru iz Hercegbosanske županije, a prema donesenom Rješenju za v.d. člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru iz Hercegbosanske županije imenovan je dr. sc. Branko Krišto iz Livna.

Na današnjoj sjednici donesen je i Zaključak u kojem se daje suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i Upravi za šumarstvo Hercegbosanske županije da s odabranim ponuditeljem „Porsche Leasing“ d.o.o. Sarajevo zaključi ugovore o nabavi 7 novih motornih vozila putem financijskog leasinga za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i za potrebe Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije nakon uspješno provedene procedure javne nabave. Postojeća terenska vozila su dotrajala i zadnjih nekoliko godina su iziskivala značajna sredstava za održavanje. Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o unutarnjoj preraspodjeli sredstva Uprave za šumarstvo iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godini kojom se odobrava unutarnja preraspodjela sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu Upravi za šumarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Unutarnja preraspodjela sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu vrši se u okviru Uprave za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na način da se novčana sredstava s ekonomskog koda „Nabava prijevozne opreme „ umanje za 50.000,00 KM i ista raspodjele na ekonomske kodove:
– izdaci za osiguranje u iznosu od 5.000,00 KM
– kamate na domaće pozajmljivanje u iznosu od 2.500,00 KM
– otplata unutarnjeg duga u iznosu od 42.500,00 KM.

U jednom dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za plaćanje obavljanja sistematskih liječničkih pregleda učenika osnovnih i srednjih škola u općini Tomislavgrad. Sredstava iz ove Odluke bit će transferirana iz Tekuće pričuva Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Zaključano je da se sistematski pregledi učenika osnovnih i srednjih škola u 2017. godini obave i u preostalim općinama Hercegbosanske županije.

Doneseno je i nekoliko odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu u svrhu potpora. Tako će 3.040,00 KM biti izdvojeno u svrhu nabave paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije, 20.000,00 KM biti će transferirano za uređenje kripte crkve u Guberu župe Svih Svetih Livno, 5.000,00 KM bit će transferirano u svrhu potpore udruzi „Kap ljubavi“ iz Tomislavgrada, po 5.000,00 KM bit će transferirano za kupnju glazbala za Osnovnu glazbenu školu Tomislavgrad i za kupnju harmonike za Osnovnu glazbenu školu „Franjo Serafin Vilhar“ iz Livna.

Donijeta je Uredba o osiguranju uvjeta i načina nesmetanog pristupa kretanja, boravka i rada osoba smanjenih tjelesnih mogućnosti i osobama smanjene pokretljivosti, te uvjeta i načinu jednostavne prilagodbe građevina.

Vlada je razmatrala i dokumentaciju Srednje škole „Tin Ujević“ iz Glamoča koja se odnosi na vlasništvo školske zgrade i prijenosu vlasništva na općinu Glamoč koja će biti dostavljena pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije.

Razmatrana su i usvojena izvješća o radu stručnog povjerenstava u predmetu utvrđivanja uvjeta koje životinjskog porijekla moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu i stručnog povjerenstva za procjenu šteta nastale u povodu mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti kod životinja i donijela rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade tim stručnim povjerenstvima.

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku kojom se ponedjeljak 26. prosinca 2016. godine, utorak 27. prosinca 2016. godine (Božićni blagdani), te ponedjeljak 2. siječnja, utorak 3. siječnja (Nova godina) 2017. godine i petak 6. siječnja (Sveta tri kralja) 2017. godine proglašavaju blagdanima i neradnim danima u Hercegbosanskoj županiji.