(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Održana 47. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije danas na 47. sjednici donijela je Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu. U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava Kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu od 28. svibnja 2018. godine u točki 1. Programa utroška sredstava Kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu stavak 2. mijenja se i glasi: „Sredstava u iznosu od 400.000,00 KM utrošit će se na slijedeći način:

– Javni poziv u iznosu od 248.967,14 KM
– Sredstva za obveze preuzete ugovorima iz 2017. godine u iznosu od 111.032,86 KM
– Rezervna sredstva u iznosu od 20.000,00 KM koja će se raspodijeliti posebnom Odlukom ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
– financiranje nadzora nad provedbom ugovornih obveza u iznosu od 20.000,00 KM.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Informaciju o odgovorima na dodatna pitanja Europske komisije. Svrha dodatnih pitanja je pojašnjenje prethodno dostavljenih odgovora, utvrđivanje promjena u odnosu na prethodne odgovore i uključivanje podatka za prethodnu godinu koji ranije nisu mogli biti dostavljeni. Odgovori na dodatna pitanja Europske komisije odnosila su se na 16 poglavlja.

Na sjednici doneseno je i Rješenje o imenovanju dva člana „Radne grupe za implementaciju točke 1.1.3 Akcijskog plana za realizaciju politike sektora elektronskih komunikacija BiH za razdoblje od 2017. -2021. godine“ u ime Vlade Hercegbosanske županije. Imenovane osobe će zajedno s ostalim članovima „Radne grupe za implementaciju točke 1.1.3 Akcijskog plana za realizaciju politike sektora elektronskih komunikacija BiH za razdoblje od 2017. -2021. godine“, sudjelovati, uz ostalo, u izvršenju aktivnosti u donošenju procedura za izdavanje odobrenja za građenje, ostvarivanje prva puta, odnosno prava na pristup, postavljanje, korištenje i održavanje EK infrastrukture i povezane opreme, a koja čini teret na nekretnini na kojoj je izgrađena EK infrastruktura i povezana oprema, te obavljati druge poslove vezane za predmetnu oblast u skladu s aktom Regulatorne agencije za komunikacije BiH od 5. srpnja 2018. godine, odnosno u skladu s točkom 1.1.3 Akcijskog plana za realizaciju politike sektora elektronskih komunikacija BiH za razdoblje od 2017. -2021.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije čiji mandat traje do isteka mandata članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije imenovanim Rješenjem od 26. siječnja 2018. godine.

About Author

Connect with Me: